Thanh Hóa: Bất chấp Covid-19, kinh tế huyện Hậu Lộc vẫn khởi sắc

Bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh tế huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu quan trọng tăng cao so với cùng kỳ, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng.
Kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục mạnh mẽ trong “một năm thật đặc biệt” Sáu hạn chế, thách thức của nền kinh tế Việt Nam

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) mới đây đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 khóa XXVII do ông Hoàng Anh Tuấn - Bí thư Huyện ủy và ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đồng chủ trì.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4 khóa XXVII huyện Hậu Lộc đã tập trung thông qua và thảo luận, quyết định 4 nội dung chính gồm: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội - quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020; Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid19 đã tác động sâu rộng đến hầu hết các ngành, các lĩnh vực, song với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế, xã hội - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện Hậu Lộc đã đạt được kết quả khá toàn diện.

Thanh Hóa: Bất chấp Covid-19, kinh tế huyện Hậu Lộc vẫn khởi sắc
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thanh Hằng)

Theo đó, huyện Hậu Lộc đã hoàn thành 19/26 tiêu chí chủ yếu, trong đó có 7 tiêu chí vượt kế hoạch, nổi bật là kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu quan trọng tăng cao so với cùng kỳ, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12,1%, tổng giá trị xuất khẩu đạt 9.585 tỷ đồng, bằng 97,2% kế hoạch; Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,8 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó, huyện này cũng đã tập trung chỉ đạo quản lý thu chi ngân sách, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 1.488,79 tỷ đồng, tổng chi 1.370,19 tỷ đồng.

Đồng thời, hệ thống giao thông, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai và tài nguyên môi trường được chú trọng thực hiện. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, toàn huyện đạt 388 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 18,5 tiêu chí. Các hoạt động văn hoá, xã hội được duy trì, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân ổn định.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực. Trong năm 2020, huyện Hậu Lộc đã kết nạp 87 đảng viên mới; Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 56 tổ chức đảng và 183 đảng viên, qua kiểm tra giám sát đã kịp thời uốn nắn những khuyết điểm.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Anh Tuấn - Bí thư Huyện uỷ Hậu Lộc nhấn mạnh, năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, trước những thời cơ, vận hội mới, các cấp ủy, cấp chính quyền phải đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ để phát triển kinh tế, xã hội.

Đặc biệt, ông Tuấn cho rằng cần phải đổi mới phong cách lãnh đạo, nâng cao năng lực hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp tạo chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội.

Ngoài ra, ông Hoàng Anh Tuấn cũng nhấn mạnh việc tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile