Thành đoàn Hà Nội phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn chủ đề "Tháng 5 nhớ Bác"

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội vừa ban hành tờ tin sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2021 với Chủ đề "Tháng 5 nhớ Bác" với nhiều nội dung quan trọng.
Tuyên dương Bí thư chi đoàn tiêu biểu quận Hai Bà Trưng Sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề "Tuổi trẻ Thủ đô sắt son niềm tin với Đảng"

Theo đó, các nội dung sinh hoạt chi đoàn gồm: Đề cương tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; giới thiệu mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác; bài viết về "Phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn trong chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng"; hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn online,...

Thành đoàn Hà Nội phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn chủ đề

Chi tiết tài liệu sinh hoạt chi đoàn "Tháng 5 nhớ Bác":

Thành đoàn Hà Nội phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn chủ đề
Thành đoàn Hà Nội phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn chủ đề
Thành đoàn Hà Nội phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn chủ đề
Thành đoàn Hà Nội phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn chủ đề
Thành đoàn Hà Nội phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn chủ đề
Thành đoàn Hà Nội phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn chủ đề
Thành đoàn Hà Nội phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn chủ đề
Thành đoàn Hà Nội phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn chủ đề
Thành đoàn Hà Nội phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn chủ đề
Thành đoàn Hà Nội phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn chủ đề
Thành đoàn Hà Nội phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn chủ đề
Thành đoàn Hà Nội phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn chủ đề
Thành đoàn Hà Nội phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn chủ đề
Hà Gia
Xem phiên bản mobile