HĐND tỉnh yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026:

"Thành công của kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Yên Bái là dấu ấn mở đầu chặng đường mới"

"Thành công của kỳ họp HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là dấu ấn mở đầu chặng đường mới của bộ máy chính quyền cấp tỉnh".
Tỉnh Yên Bái trồng mới phủ xanh được gần 13 nghìn Ha rừng Ông Lê Minh Đức được bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Yên Bái diễn ra vào ngày 4/7/2021 báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh TL
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh TL

Kỳ họp lần này, cũng tiến hành trình tự các thủ tục theo luật định để bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh Yên Bái như Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái; các Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh Yên Bái; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngoài ra, kỳ họp cũng xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh Yên Bái; Nghị quyết về số lượng thành viên các Ban của HĐND tỉnh Yên Bái và Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho rằng: "Đây là Kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX với những nội dung hết sức quan trọng, liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương trong suốt nhiệm kỳ; thành công của Kỳ họp là tiền đề đảm bảo cho thành công của hoạt động toàn khóa của HĐND và UBND tỉnh Yên Bái khóa mới nhiệm kỳ 2021 - 2026".

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh TL
Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh TL

Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái - Đỗ Đức Duy khẳng định: "Thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỳ họp này là dấu ấn mở đầu chặng đường mới của bộ máy chính quyền cấp tỉnh, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, đưa tỉnh ta phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”".

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đề nghị: "Ngay sau Kỳ họp này, các đồng chí và các vị đại biểu khẩn trương bắt tay ngay vào công việc của nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như:

Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan theo hướng: đúng chức năng, rõ nhiệm vụ; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, cơ quan tham mưu, cơ quan phối hợp, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền cấp tỉnh.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động của HĐND tỉnh. Trong đó, HĐND tỉnh Yên Bái nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng, ban hành thể chế, chính sách, đề án của HĐND tỉnh, nhất là các chính sách, đề án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bám sát và cụ thể hóa các nghị quyết của Tỉnh ủy, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Làm tốt công tác thẩm tra, khảo sát, cung cấp thông tin về dự thảo các đề án, chính sách trình HĐND tỉnh để các đại biểu HĐND tỉnh có cơ sở nghiên cứu, thảo luận, biểu quyết thông qua tại các kỳ họp.

HĐND tỉnh Yên Bái cũng cần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung vào việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các đề án, chính sách của HĐND tỉnh; công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước của UBND tỉnh. Kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập để phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả ban hành, thực thi chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng thời, đổi mới hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm.

HĐND tỉnh Yên Bái thực hiện hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời phản ánh, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri, nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, cũng như sự tin tưởng của của tri và nhân dân.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh, bảo đảm khoa học, linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gửi tài liệu, biểu quyết, họp trực tuyến..., góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng các kỳ họp".

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Ảnh TL
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Ảnh TL

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho rằng, mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần khẩn trương bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình; thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân; đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, thực sự xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã - hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của UBND tỉnh. Trong đó, cần nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, nghị quyết của HĐND tỉnh, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các chính sách của Trung ương; bám sát, cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tiễn của địa phương.

Tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp làm việc theo hướng tích cực, chủ động, sâu sát, thực tiễn, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, nhằm nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và trách nhiệm thi hành của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát; phát huy vai trò, tính năng động, chủ động, sáng tạo gắn với trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm công khai, minh bạch, thông suốt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ tỉnh đến cơ sở.

Quyết liệt cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và chế độ công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính với phương châm “Chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính”, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Tập trung thực hiện kế hoạch chuyển đổi số quốc gia; xây dựng, vận hành hiệu quả mô hình đô thị thông minh, hướng tới xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Cùng với cả nước, tỉnh Yên Bái đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới, nhưng cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19".

Đồng chí Đỗ Đức Duy cũng mong rằng, "Trọng trách, nhiệm vụ đặt ra đối với HĐND và UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 rất vinh dự, nhưng cũng rất nặng nề. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn kỳ vọng và tin tưởng rằng, HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang và những thành quả đã đạt được của các nhiệm kỳ trước; hết lòng hết sức cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng, nỗ lực vươn lên, nắm lấy thời cơ và vận hội mới, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ to lớn mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra, quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile