Tháng 1/2023: Thu ngân sách ước đạt 165.700 tỷ đồng

Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách lũy kế 1 tháng đầu năm ước đạt 165.700 tỷ đồng, trung bình số thu bình quân mỗi ngày hơn 5.300 tỷ đồng.
Hà Nội chốt sổ tài chính năm 2022, thu ngân sách đạt 106,6% dự toán Bắc Ninh thu ngân sách trong 9 tháng đạt 21.214 tỷ đồng Hải Dương: Tổng thu ngân sách năm 2022 ước đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng

Tổng cục Thuế vừa công bố tình hình thực hiện công tác thuế tháng 1/2023. Theo đó, tổng thu ngân sách lũy kế 1 tháng đầu năm ước đạt 165.700 tỷ đồng, đạt 12,1% dự toán pháp lệnh, bằng 104,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 1/2023: Thu ngân sách ước đạt 165.700 tỷ đồng
Số thu ngân sách bình quân mỗi ngày đạt hơn 5.300 tỷ đồng trong tháng 1/2023 (Ảnh minh họa)

Trong đó, số thu từ dầu thô ước đạt 5.300 tỷ đồng, thu nội địa ước đạt 160.400 tỷ đồng, các khoản thu này tăng hơn 12% so với dự toán và vượt năm ngoái từ 3 - 67%. Một số khoản thu, sắc thuế đạt trên 8% dự toán như khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 13,2%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 14%, thuế thu nhập cá nhân ước đạt 8,1%... Có 11/19 khoản thu đạt dưới 8% như thu lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền bán nhà, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản...

So với cùng kỳ năm ngoái, có một số khoản thu, sắc thuế tăng trưởng như thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, hoạt động xổ số...

Trong tháng 1/2023, toàn ngành thuế thực hiện được 795 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 0,99% kế hoạch năm 2023 và bằng 159,6% so với cùng kỳ năm 2022; Kiểm tra được 1.196 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 134,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh kiểm tra là 1.213 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách 692 tỷ đồng, bằng 83,3% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Tổng số tiền thu nợ thuế trong tháng 1 ước đạt 1.500 tỷ đồng, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 1.350 tỷ đồng và thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 150 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến thời điểm đến cuối tháng 1 là 141.901 tỷ đồng, tăng 5,1% so với thời điểm 31/12/2022, tăng 28,4% so với thời điểm ngày 31/1/2022. Trong đó, nợ tiền thuế có khả năng thu là 76.713 tỷ đồng, tăng 15,4% so với thời điểm 31/12/2022, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Khánh Khoa
Phiên bản di động