Tham mưu giá đất hết hiệu lực, Sở Tài nguyên & Môi trường Quảng Nam bị phê bình

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu rà soát tất cả các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị do Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh này trình phê duyệt tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay.    
Quảng Nam: Đề xuất cho phép một số lĩnh vực hoạt động trở lại có điều kiện đi kèm Quảng Nam: Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí để khắc phục khó khăn do dịch Covid-19 Ông Hồ Quang Bửu được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Khai mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam Khoá IX
tham muu gia dat het hieu luc so tai nguyen moi truong quang nam bi phe binh
Sở Tài nguyên & Môi trường Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kết luận số 146 /TB-UBND ngày 21/4/2020 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng, về tình hình thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2014-2018 của tỉnh này.

Theo nội dung Kết luận, ông Trần Đình Tùng đề nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm khẩn trương đôn đốc các ngành, địa phương gửi bổ sung các nội dung liên quan đến thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; tổng hợp, hoàn chỉnh lại báo cáo, dự thảo văn bản của UBND tỉnh trước ngày 29/4/2020 để báo cáo Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước.

Trong báo cáo phải nêu rõ, UBND tỉnh Quảng Nam không thành lập Đoàn Kiểm tra để xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (BTGPMB) của các dự án được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp NSNN theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, mà sẽ được xử lý theo hướng: toàn bộ số tiền BTGPMB mà nhà đầu tư đã ứng và sẽ ứng sẽ loại ra khỏi khoản được giảm trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (nghĩa là khi nào quyết toán xong tiền BTGPMB thì sẽ được khấu trừ).

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu: Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Cục Thuế, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn, khẩn trương rà soát kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Trong đó, phải làm rõ những nội dung như: đã thực hiện tăng thu ngân sách; việc chấn chỉnh, chưa chấn chỉnh; nội dung đã kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường, khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính xác định, tham mưu điều chỉnh, bổ sung tiền sử sụng đất, tiền thuê đất phải nộp đối với 07 dự án đã được Kiểm toán nhà nước kiểm toán.

Trong đó lưu ý: giữ nguyên tỷ lệ điều chỉnh 5% yếu tố hình thức chuyển nhượng mà Kiểm toán đã thống nhất tại Công văn số 52/KV III-TH ngày 27/02/2020; giảm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng; loại trừ chi phí BTGPMB, chỉ tính đến V (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp ngân sách và phải được tách riêng từng khoản, đơn giá từng khoản (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất)); trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020 để xem xét quyết định.

tham muu gia dat het hieu luc so tai nguyen moi truong quang nam bi phe binh

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở TN&MT rà soát tất cả các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị do Sở này trình phê duyệt tiền sử dụng đất

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh, bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp đối với dự án Khu dân cư số 6 do Công ty TNHH Chí Thành làm Chủ đầu tư, theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Đồng thời, rà soát tất cả các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì trình UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay, xác định lại và tách riêng giá trị tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo các nội dung tương tự như Kiểm toán nhà nước kiến nghị và các chỉ đạo của UBND tỉnh.

Lưu ý: Các dự án có tiền quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội thì Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm xác định tiền quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội chỉ tính trên 20% tiền sử dụng đất phải nộp, theo đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 590/STC-NS ngày 10/3/2020 và Công văn số 1021/STC-NS ngày 15/4/2020.

Đối với Sở Tài chính, khẩn trương có ý kiến (bằng văn bản) đối với 07 dự án gửi lại Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh, tham mưu điều chỉnh, bổ sung tiền sử sụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Tham mưu điều chỉnh, bổ sung tiền sử sụng đất, tiền thuê đất phải nộp dự án Chợ Kế Xuyên và Khu dân cư quanh chợ tại xã Bình Trung, huyện Thăng Bình do Công ty TNHH MTV Tân Phương Toàn làm chủ đầu tư theo kiến nghị của kiểm toán Nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phê bình Sở Tài nguyên và Môi trường khi tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá đất tái định cư, nhưng không tham mưu giá đất có hiệu lực trong vòng một năm, trong khi chưa có Quyết định mới của UBND tỉnh hủy bỏ quy định trước đây về thời hạn của hiệu lực giá đất.

Đồng thời, giao Sở Tài chính cùng với Sở Xây dựng, nghiên cứu quy định hướng dẫn các Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, thực hiện quyết toán dự án hoàn thành; đồng thời đề xuất thu phần chênh lệch, sau khi Chủ đầu tư quyết toán dự án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định.

N.Dương
Phiên bản di động