Thái Nguyên: Xây dựng 28 mô hình làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay có 28 mô hình làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với tổng số 7.158  hội viên các đoàn thể, quần chúng tham gia. Hoạt động của các mô hình này đã góp phần chuyển hóa những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự.
Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn chi gần 3 tỷ đồng lắp camera an ninh Bắc Giang có hơn 960 lượt đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự Công an giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới” các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hành động, kế hoạch liên ngành gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng xã phường, cơ quan, đơn vị, trường học an toàn về an ninh, trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”.

2238 2bb053bbfef817a64ee9
Thái Nguyên hiện nay có 28 mô hình làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã góp phần chuyển hóa những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự.

Hiện toàn tỉnh hiện có 28 mô hình làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với tổng số 7.158 hội viên các đoàn thể, quần chúng tham gia.

Điển hình như: Mô hình tổ dân phòng điểm về an ninh, trật tự; mô hình tiếng kẻng an ninh; mô hình đội nắm bắt dư luận xã hội; mô hình vận động đồng bào tín đồ tôn giáo, dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước xoá bỏ các hủ tục, tà đạo, tổ chức bất hợp pháp.

Hoạt động của các mô hình này đã góp phần chuyển hóa những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile