Thái Nguyên sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Công tác chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Thái Nguyên đã được hoàn thành, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.
Thái Nguyên tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến đầu tư Thượng tướng Phan Văn Giang được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH Thái Nguyên: Quy hoạch khu nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc

Hiện nay, toàn bộ 9/9 UBND cấp huyện và 178/178 UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thành lập xong Ủy ban Bầu cử. Tỉnh Thái Nguyên đã thành lập 3 ban bầu cử ĐBQH và 27 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, 88 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.358 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã cũng đã được thành lập và kiện toàn bảo đảm thành phần, tiến độ theo đúng quy định.

Thái Nguyên sẵn sàng cho ngày hội bầu cử
Công tác chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND của tỉnh Thái Nguyên đã được hoàn thành, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật

Đến nay, tỉnh Thái Nguyên chưa phát hiện có đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử và người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng số ĐBQH khóa XV được bầu tại tỉnh Thái Nguyên là 7 đại biểu.

Tại Hội nghị hiệp thương vòng ba, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết nhất trí lựa chọn, lập danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 13 người, trong đó, Trung ương giới thiệu 3 người, tỉnh giới thiệu 10 người.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile