Thái Nguyên: Kiểm tra các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ làm Trưởng đoàn để tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách, các dự án khu dân cư, khu đô thị.
Thái Nguyên: Kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án vi phạm, chậm tiến độ Thái Nguyên: Quy trách nhiệm khi để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép Thái Nguyên - Bài 1: Xót xa ngắm nhìn Đề án sông Cầu gần 10.000 tỷ đồng nằm phơi sương, tắm nắng

Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách, các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra gồm 1 tổ tham mưu - tổng hợp và 4 tổ kiểm tra do ông Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn. Ngoài ra, thành viên gồm giám đốc một số sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Thái Nguyên: Kiểm tra các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách
Tỉnh Thái Nguyên sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách, dự án khu dân cư, khu đô thị. Ảnh minhh hoạ

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai thực hiện dự án đầu tư; thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu, đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản; thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các nội dung trong triển khai thực hiện dự án.

Thời kỳ kiểm tra các dự án đầu tư từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận đầu tư đến thời điểm ngày 30/4/2021 và những nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ kiểm tra.

Ông Đặng Xuân Trường, Trưởng Đoàn kiểm tra giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu trình tự, thủ tục kiểm tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Thái Nguyên: Kiểm tra các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên yêu cầu UBND tỉnh kiên quyết xử lý các dự án vi phạm, chậm tiến độ

Bên cạnh đó, các Sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát lại các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách, các dự án khu dân cư, khu đô thị thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương để chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xây dựng danh sách các dự án là đối tượng kiểm tra.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên yêu cầu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, kiên quyết xử lý các dự án vi phạm, chậm tiến độ. Những dự án vì phạm đã có quyết định thu hồi thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có một số dự án bị chậm tiến độ đã ít nhiều gây lãng phí nguồn lực đất đai, thất thu ngân sách và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile