Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về cung cấp thông tin và phản hồi báo chí

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị, cơ quan thống kê các thông tin báo chí phản ánh, nêu cao trách nhiệm, kịp thời trả lời để góp phần ổn định tình hình xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Báo chí và bài toán phát triển nguồn thu: Chủ động thay đổi để phát triển Hơn 100 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham gia tuyên truyền Năm Chủ tịch ASEAN 2020 Thủ tướng trả lời báo chí nước ngoài về phòng chống COVID-19

Vừa qua, ông Lê Văn Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp với các ngành và TP Thái Nguyên để phản hồi những vấn đề các báo nêu theo Luật Báo chí.

thai nguyen chi dao thuc hien nghiem quy dinh ve cung cap thong tin va phan hoi bao chi
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị nêu cao trách nhiệm, kịp thời trả lời thông tin để góp phần ổn định tình hình xã hội (ảnh: BTN)

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ nội dung một số vụ việc được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phản ánh trên địa bàn Thái Nguyên trong thời gian qua như cấp phép xây dựng một số dự án; san lấp đất nông nghiệp để kinh doanh; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoạt động nổ mìn khai thác than ảnh hưởng đến nhà dân; vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân...

thai nguyen chi dao thuc hien nghiem quy dinh ve cung cap thong tin va phan hoi bao chi
Nhà máy xử lý nước thải Gia Sàng, TP Thái Nguyên dù được đầu tư rất lớn nhưng hiện vẫn chưa phát huy hiệu quả khiến dư luận hoài nghi

Tại cuộc họp, ông Lê Văn Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng việc thực hiện thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về xử lý thông tin báo chí phản ánh. Đây là cơ sở quan trọng để các sở, ngành, địa phương nêu cao trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Tuấn yêu cầu sau cuộc họp, Sở Thông tin - Truyền thông và phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, thống kê các thông tin báo chí phản ánh; các sở, ngành, địa phương nêu cao trách nhiệm, kịp thời trả lời, làm rõ các thông tin báo chí đã nêu, đặc biệt là những việc còn có hạn chế, tồn tại... qua đó góp phần ổn định tình hình xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển

Vi Hải
Xem phiên bản mobile