Thái Nguyên: 36 nghị quyết về phát triển KT - XH được HĐND thông qua

HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua 36 nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội và nhiều vấn đề quan trọng khác. Trong đó, sẽ kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.
Thái Nguyên chi viện 190 cán bộ y, bác sĩ vào miền Nam chống dịch Covid-19 Thái Nguyên: Những con số ấn tượng trong nửa đầu năm 2021 Tỉnh uỷ Thái Nguyên chỉ đạo làm rõ vụ việc Phó Giám đốc Sở KH&ĐT "chưa chuẩn mực" với nhân viên

Ngày 12/8, sau hơn hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV đã kết thúc. Các đại biểu đã thông qua 36 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và của cả giai đoạn 2021- 2025.

Phát biểu bế mạc, ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ quan tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung tháo gỡ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Thái Nguyên: 36 nghị quyết về phát triển KT - XH được HĐND thông qua
HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua 36 nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội và nhiều vấn đề quan trọng khác

Đồng thời, triển khai thực hiện khẩn trương, đầy đủ các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, chế độ cho người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, những ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ vi phạm.

36 nghị quyết được thông qua tại Phiên bế mạc Kỳ họp gồm:

1. Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12 và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

2. Nghị quyết về việc kéo dài thời gian bố trí vốn đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương;

3. Nghị quyết thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2;

4. Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2016 và Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên;

5. Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

6. Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

7. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở nhà làm việc và các công trình phụ trợ của Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Hỷ;

8. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

9. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

10. Nghị quyết thông qua Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025;

11. Nghị quyết thông qua Đề án bổ sung vốn điều lệ Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025;

13. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

14. Nghị quyết thông qua Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025;

15. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trại thực nghiệm của Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ;

16. Nghị quyết quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập của tỉnh Thái Nguyên;

17. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực giao thông;

18. Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2021 - 2022 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý;

19. Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025;

20. Nghị quyết thông qua Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030;

21. Nghị quyết thông qua Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025;

22. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng một số trường, nhà lớp học thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

23. Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025;

24. Nghị quyết thông qua Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên;

25. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình phục vụ hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân thuộc lĩnh vực y tế, dân số và gia đình;

26. Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025;

27. Nghị quyết thông qua Đề án hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025;

28. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 38/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 5 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến năm 2030;

29. Nghị quyết thông qua Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2035;

30. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án thuộc lĩnh vực văn hóa - thể dục, thể thao và du lịch;

31. Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2;

32. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Hồ sự cố kết hợp hồ sinh học cho hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên;

33. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước;

34. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng;

35. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2021;

36. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile