Tây Hồ: Đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và đô thị

Là quận thành lập sau nhưng do có các nghị quyết, kế hoạch phát triển hợp lý, đến nay, Tây Hồ đang là một trong những đơn vị hành chính dẫn đầu các quận, huyện của Hà Nội trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có xây dựng chính quyền đô thị và cải cách hành chính.
Tuổi trẻ Tây Hồ nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo ATGT Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri 3 quận của thành phố Hà Nội Quên Covid-19, người dân Thủ đô vẫn "nô nức" đi lễ Phủ Tây Hồ ngày đầu tháng 8 âm lịch

Nhiều kết quả nổi bật

Trong 5 năm vừa qua, lĩnh vực kinh tế của quận Tây Hồ tăng bình quân 14,01%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”. Ngành thương mại - dịch vụ có tốc độ phát triển nhanh hơn, đạt tỷ trọng 66,14%; Ngành công nghiệp phát triển ổn định với tỷ trọng đạt 33,53%; Ngành nông nghiệp đạt tỷ trọng 0,33%... Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 1.186.

Công tác điều hành thu - chi ngân sách được tập trung chỉ đạo bài bản, quyết liệt và đạt được kết quả tốt. Trong 5 năm, tổng thu ngân sách Nhà nước của quận đạt trên 15.000 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt sau hơn 20 năm thành lập, từ năm 2017, quận Tây Hồ đã đảm bảo tự cân đối ngân sách chi thường xuyên.

Tây Hồ: Đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và đô thị

Tây Hồ đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và đô thị.

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận ủy Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cho biết: Trong những năm vừa qua, Tây Hồ đã thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ, bộ mặt đô thị quận ngày càng khang trang, sạch đẹp. Quận thực hiện giải phóng mặt bằng 52 dự án, hoàn thành 22 dự án, trong đó có nhiều dự án trọng điểm của thành phố, như: Dự án xây dựng cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, khu đô thị Tây Hồ Tây, đường Văn Cao - Hồ Tây…

Mặc dù là một trong những quận thành lập sau nhưng do có các nghị quyết, kế hoạch phát triển hợp lý, đến nay Tây Hồ đang là một trong những đơn vị hành chính dẫn đầu các quận, huyện của Hà Nội trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, Tây Hồ là một trong những quận đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và đô thị có hiệu quả nhất tại Hà Nội. Cải cách hành chính của quận hiện đứng tốp đầu trên tổng số 30 quận, huyện. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp quận tăng 4 bậc so với đầu nhiệm kỳ, 100% văn bản đi, đến từ cấp phường đều được số hóa.

Cùng với đó, quận Tây Hồ cũng là địa phương đi đầu của thành phố trong việc xây dựng phường văn hóa. Đến nay, quận đã có 5/8 phường đạt phường văn hóa; 23/25 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 92%). Đặc biệt, hệ thống hạ tầng phát triển đô thị đến nay đã cơ bản hoàn thiện với hệ thống đường giao thông, trường học, bệnh viện đáp ứng yêu cầu của một quận đô thị.

Năm 2018, quận không còn hộ nghèo theo chuẩn của thành phố (về đích trước 2 năm so với mục tiêu). Trong nhiệm kỳ, quận đã kết nạp 514 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 114,2%; Thành lập mới 10 tổ chức Đảng, 18 tổ chức Công đoàn, 3 tổ chức Đoàn Thanh niên.

Đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử

Nhấn mạnh đến việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đặt ra trong 5 năm tới, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cho biết: Nghị quyết Đại hội quận xác định có 5 nhiệm vụ trong tâm, trong đó có các nội dung: Đẩy mạnh cải cách hành chính; Phát triển kinh tế theo định hướng cơ cấu “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”; Quản lý tốt quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị theo hướng ứng dụng công nghệ thông minh...

Trong 5 nhiệm vụ trên, Nghị quyết yêu cầu tập trung vào 2 nội dung được xác định là “mũi nhọn” để quận tạo đột phá. Thứ nhất, quận tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị; Thứ hai, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, xây dựng và phát triển đô thị xanh - văn minh - hiện đại.

Về các chỉ tiêu phát triển, ông Đỗ Anh Tuấn cho biết, quận đặt ra một số nhiệm vụ cụ thể, với kinh tế duy trì tốc độ tăng bình quân đạt trên 14%/năm; Thu ngân sách Nhà nước năm sau tăng hơn năm trước 10%; Văn hóa - xã hội duy trì tỷ lệ quận không có hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố, 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Trên lĩnh vực xây dựng và quản lý đô thị, tỷ lệ công trình xây dựng được kiểm soát đạt 100%; Tỷ lệ người dân được cung cấp nước sạch đạt 100%. Về xây dựng Đảng, Đảng bộ quận có tỷ lệ đảng viên và tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 75%, mỗi năm kết nạp mới từ 90 đảng viên trở lên.

Ban Chấp hành Đảng bộ và chính quyền quận Tây Hồ đã kêu gọi cán bộ, Đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân quận Tây Hồ nâng cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp, góp phần xây dựng Tây Hồ ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.

NGỌC HÀ

Phiên bản di động