Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết được kỳ họp thông qua

Nhấn mạnh chỉ còn hơn 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2019, dự báo sẽ còn có những khó khăn, thách thức, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, UBND TP tập trung chỉ đạo xây dựng triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được kỳ họp thứ 10 - HĐND thành phố thông qua.
Hội nghị quán triệt Nghị quyết về quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội Bàn cách xử lý hàng chục nghìn tỷ nợ thuế không còn khả năng thu nộp Xác định 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp thực hiện
tap trung trien khai thuc hien nghi quyet duoc ky hop thong qua
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XV, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này HĐND TP đã tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua 2 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao, đó là các nghị quyết về: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019- đợt 3; chủ trương đầu tư 22 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Thành phố.

Đây là những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP. Việc HĐND TP quyết nghị sớm các nội dung liên quan đến việc đầu tư vốn ngân sách, thực hiện các dự án đầu tư công là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố sử dụng các nguồn lực đầu tư đảm bảo hiệu quả, thiết thực; góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đáp ứng nhu cầu dân sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của TP.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP đã thực hiện kiện toàn công tác nhân sự, miễn nhiệm đồng chí Ủy viên Thường trực - Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP, Giám đốc Sở LĐTBXH, Giám đốc Sở Nội Vụ do nghỉ chế độ; các đồng chí nguyên Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô, Chánh Văn phòng UBND TP, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ được điều động nhận công tác khác.

Căn cứ theo quy định của Luật, kỳ họp này HĐND TP bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ và Giám đốc Sở Tài chính.

Nhấn mạnh chỉ còn hơn 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2019, dự báo sẽ còn có những khó khăn, thách thức, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị UBND TP tập trung chỉ đạo xây dựng triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được kỳ họp thứ 10 - HĐND thành phố thông qua.

Đồng thời, UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp cơ sở và đơn vị liên quan làm tốt các khâu, các bước để các dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Đối với những nội dung trình HĐND TP xem xét, quyết định tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2019, đề nghị UBND TP quan tâm chỉ đạo, rà soát, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo thời gian, tiến độ theo quy định, nhất là đối với những nghị quyết quy phạm pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng yêu cầu Thường trực HĐND, UBND, MTTQ TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong các hoạt động khảo sát, giám sát và đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2019.

Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND TP và các đại biểu HĐND TP tiếp tục tập trung theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND TP và báo cáo HĐND TP tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2019.

Xem phiên bản mobile