Tập trung triển khai đúng kế hoạch, tiến độ Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Tập trung triển khai các công việc theo kế hoạch và tiến độ đề ra đối với Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo chủ trương đầu tư đã được Bộ Chính trị và Quốc hội thông qua.
Tổng quan Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội Kỳ vọng vào dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội: Tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh tại Kết luận số 52-KL/TU của Thành ủy Hà Nội về Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, vừa được ban hành.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã biểu quyết, thống nhất kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, đáng chú ý, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất cao với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố do Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình và ý kiến tham gia của các đại biểu dự hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, địa phương của thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%, bảo đảm cân đối thu - chi ngân sách và kiểm soát lạm phát dưới 4%.

Trong đó, lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Chương trình hành động của Thành ủy;

Sớm hoàn thiện hồ sơ tổng kết thực hiện Luật Thủ đô năm 2012; Hoàn thành theo tiến độ việc lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Tập trung triển khai các công việc theo kế hoạch và tiến độ đề ra đối với Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo chủ trương đầu tư đã được Bộ Chính trị và Quốc hội thông qua.

Kết luận cũng nhấn mạnh, hiện nay, biến chủng mới Omicron BA.5 đã xuất hiện tại Việt Nam, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm cho người dân, do đó, cần tiếp tục triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19;

TP thực hiện có hiệu quả các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh; Kiểm soát tình hình giá cả, thị trường; Chuẩn bị tốt công tác phòng, chống thiên tai, phòng, chống úng ngập trong mùa mưa bão; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng quản lý công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị và bảo vệ môi trường.

Hà Nội tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gắn với an toàn phòng, chống dịch COVID-19; Quyết liệt triển khai Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích văn hóa lịch sử trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo: Chủ động chuẩn bị thuốc, vật tư y tế và sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch bệnh mùa hè (như sốt xuất huyết, tay chân miệng...) và theo sát tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ; Bảo đảm công tác an sinh xã hội và an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố…

Trước đó, ngày 28 -29/6/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã họp, nghe báo cáo và cho ý kiến về 7 nội dung: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp thành phố; Việc giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của thành phố; Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố; Phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của thành phố Hà Nội;

Tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố; dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Đồng thời, cho ý kiến trực tiếp bằng văn bản đối với các nội dung: Báo cáo kết quả 1 năm triển khai thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; Báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Thành ủy.

Đây là những nội dung lớn, mang tính nguyên tắc, định hướng chung cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong giai đoạn tới và nhiều năm tiếp theo.

Hạnh Nguyên
Xem phiên bản mobile