Tập trung thảo luận, đánh giá tính khả thi của 10 chương trình công tác toàn khóa

TTTĐ - Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII sáng 11/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tính khả thi của 10 chương trình công tác toàn khóa, nhất là từ thực tiễn ở 30 quận, huyện, thị xã, các Sở, ban, ngành.
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thảo luận, góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng Cần tạo môi trường đổi mới, sáng tạo trong công tác cán bộ Cần thiết phải ban hành Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Thành ủy nhằm cụ thể hóa chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ hai; Gắn với việc triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; 10 chương trình công tác của Thành ủy; Đồng thời, định hướng các nội dung lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021 của Thành ủy; Làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

Cơ quan tham mưu là Văn phòng Thành ủy đã phối hợp với các cơ quan liên quan bám sát chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ XVII; Tham khảo tổng hợp của các khóa trước, lựa chọn các nội dung phù hợp, đúng thẩm quyền đưa vào dự thảo chương trình. Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp, cho ý kiến để trình hội nghị hôm nay.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị

Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu cho ý kiến vào nội dung, tiến độ các công việc trong dự thảo chương trình công tác năm 2021; Trong đó tập trung vào các nội dung có bổ sung, điều chỉnh về tiến độ so với công tác toàn khoá của Thành uỷ đã ban hành như: Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050; Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về công nghiệp văn hóa; Các cơ chế chính sách đặc thù cho công tác cải tạo chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội… Đồng thời nghiên cứu, cho ý kiến vào các nội dung cần bổ sung, điều chỉnh, đẩy mạnh thực hiện.

Về 10 chương trình công tác của Thành ủy, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, ngay sau Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, Thành ủy đã chủ động sớm ban hành Nghị quyết và chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trong đó, Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện ngay việc cụ thể hóa chương trình hành động thông qua việc thành lập 10 Ban Chỉ đạo của 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII.

Các Ban chỉ đạo đã rất tích cực, khẩn trương chỉ đạo các cơ quan thường trực xây dựng dự thảo 10 chương trình; Đồng thời tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Tiếp thu ý kiến các chuyên gia trong và ngoài thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy, các dự thảo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, khoa học qua nhiều bước. Đến giờ, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất rất cao và khẳng định cả dự thảo 10 chương trình đủ điều kiện trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Như vậy, Thành ủy đã tiết kiệm được một kỳ họp chuyên đề.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, trong 10 chương trình có những chương trình tiếp tục kế thừa của các khoá trước có cập nhật, bổ sung những vấn đề mới vào thực tiễn của TP. Bên cạnh đó, có những chương trình mới lần đầu tiên xây dựng do yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII.

“10 chương trình công tác nói trên phản ánh toàn diện các mặt công tác của TP trong thời gian tới trên những phương diện cụ thể về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, quy hoạch, chỉnh trang đô thị, Nông thôn mới.

Các chương trình công tác này phản ánh mục tiêu, quan điểm, 5 định hướng lớn, 3 đột phá chiến lược và 14 nhóm giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII.

Vì vậy, các đồng chí cần cho ý kiến các chương trình này đã bám sát các chủ trương chính sách lớn, tinh thần và lời văn của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chưa? Bám sát Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP cũng như kế thừa các chương trình của khóa trước như thế nào và quan trọng là có tính khả thi, bám sát thực tiễn phát triển của Thủ đô chưa?

Trong đó, đề nghị tập trung cho ý kiến về mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, các nhóm giải pháp chủ yếu, phụ lục danh mục các đề án, kế hoạch, thậm chí các công trình đầu tư cụ thể, có phân công đơn vị, thời gian thực hiện để nhanh chóng đưa Nghị quyết của vào cuộc sống…”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile