Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng

TTTĐ - Chiều 23/12, tại phiên họp UBND thành phố Hà Nội tháng 12/2021, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh, tập thể UBND thành phố đã xem xét, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.
Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét một số nội dung trình kỳ họp giữa năm của HĐND TP Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét nhiều nội dung quan trọng trình kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố
Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp

Dự phiên họp có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Dương Đức Tuấn, Nguyễn Mạnh Quyền, Chử Xuân Dũng và lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố Hà Nội đã xem xét các nội dung, gồm: Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố; Quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của thành phố; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải, Ngoại vụ.

Tập thể UBND thành phố cũng cho ý kiến về việc Ban hành kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giai đoạn 2021-2026; Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố; Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố; Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile