Tập huấn kiểm soát an toàn thực phẩm tại bữa cỗ tập trung đông người

Trung tâm Y tế Hoài Đức phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn cho tổ giám sát triển khai các biện pháp chuyên môn về an toàn thực phẩm tại các biện pháp chuyên môn về an toàn thực phẩm tại các bữa cỗ tập trung đông người năm 2022.
An toàn thực phẩm tại Hà Nội liên tục được thanh, kiểm tra Hà Nội xử phạt gần 100 triệu đồng vi phạm an toàn thực phẩm trong 1 tháng kiểm tra Huyện Phú Xuyên: Ra quân kiểm tra công tác an toàn thực phẩm, xử phạt 14 cơ sở vi phạm

Tham dự lớp tập huấn có cán bộ khoa An toàn thực phẩm - Trung tâm Y tế, thành viên Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm xã và thành viên tổ giám sát bữa cỗ tập trung đông người tại 10 xã triển khai mô hình giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) tại các bữa cỗ tập trung đông người.

Các nội dung được đề cập đến trong lớp tập huấn là các tiêu chí an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người; kỹ năng tư vấn, giám sát an toàn thực phẩm, các biện pháp cải thiện điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại bữa cỗ tập trung đông người; công tác thông tin, tuyên truyền và thống kê báo cáo theo quy định; các kiến thức để phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại bữa cỗ tập trung đông người.

Các địa biểu tham dự lớp tập huấn.
Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn giúp các thành viên tổ giám sát bữa cỗ tập trung đông người các xã nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ để triển khai thực hiện tốt công tác giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại bữa cỗ tập trung đông người trên địa bàn quản lý.

Năm nay, huyện Hoài Đức cũng đã đẩy mạnh công tác truyền thông về ATTP. Toàn huyện treo 63 băng rôn, 15 pano, áp phích, cấp phát 42 đĩa âm tuyên truyền; tổ chức 15 lớp tập huấn cho 1.005 người.

Nội dung tuyên truyền tập trung về các quy định của pháp luật về ATTP, trách nhiệm của các cá nhân đặc biệt là của người sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo ATTP, tuyên truyền các biện pháp đảm bảo ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, cách lựa chọn thực phẩm an toàn.

Đồng thời, huyện cũng thành lập 27 đoàn kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh ATTP tại 269 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể tại các trường học.

Kết quả, phát hiện 5 cơ sở vi phạm, xử phạt với số tiền 42 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, ngành Y tế địa phương phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường giám sát chặt chẽ điều kiện sản xuất, kinh doanh của các cơ sở đảm bảo ATTP cho người dân; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các trường vi phạm vệ sinh ATTP.

An toàn thực phẩm tại Hà Nội liên tục được thanh, kiểm tra An toàn thực phẩm tại Hà Nội liên tục được thanh, kiểm tra
Hà Nội xử phạt gần 100 triệu đồng vi phạm an toàn thực phẩm trong 1 tháng kiểm tra Hà Nội xử phạt gần 100 triệu đồng vi phạm an toàn thực phẩm trong 1 tháng kiểm tra
Huyện Phú Xuyên: Ra quân kiểm tra công tác an toàn thực phẩm, xử phạt 14 cơ sở vi phạm Huyện Phú Xuyên: Ra quân kiểm tra công tác an toàn thực phẩm, xử phạt 14 cơ sở vi phạm
Phương Thu
Xem phiên bản mobile