Tập đoàn Hòa Phát muốn thoái vốn mảng nội thất

Tập đoàn Hòa Phát dự kiến thoái vốn khỏi ngành nội thất trong năm 2021 do mảng này mang tính chất thủ công không phù hợp mô hình sản xuất quy mô lớn, sử dụng dây chuyền máy móc hiện đại tiên tiến...
Tập đoàn Hòa Phát góp gần 2.000 tỷ đồng mở công ty bất động sản Ông Trần Đình Long chi hơn 850 tỷ đồng nâng sở hữu tại Tập đoàn Hòa Phát

Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát vừa quyết định cơ cấu lại mô hình tổ chức với các Tổng công ty phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn.

Theo đó, Tập đoàn Hòa Phát sẽ có 4 Tổng công ty trực thuộc gồm: Tổng công ty Gang Thép, Tổng công ty Ống thép và Tôn mạ màu, Tổng công ty Phát triển Nông nghiệp, Tổng công ty Phát triển Bất động sản.

Tập đoàn Hòa Phát muốn thoái vốn mảng nội thất

Tập đoàn Hòa Phát dự kiến cũng sẽ thoái vốn khỏi ngành nội thất trong năm 2021 do ngành này mang tính chất thủ công, kinh tế gia đình, sử dụng nhiều lao động phổ thông, không phù hợp mô hình sản xuất quy mô lớn, sử dụng dây chuyền máy móc hiện đại tiên tiến của tập đoàn.

Tập đoàn Hòa Phát cho biết, Tổng công ty Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát đã được thành lập từ năm 2016, còn Tổng công ty Phát triển Bất động sản Hòa Phát được tập đoàn quyết định thành lập vào ngày 8/12/2020.

Hiện tại, Tập đoàn Hòa Phát đang làm hồ sơ pháp lý để hoàn tất thủ tục thành lập 2 Tổng công ty Gang thép và Tổng Công ty Ống thép và Tôn mạ màu trong tháng 12/2020.

Theo Tập đoàn Hòa Phát, việc tổ chức quản lý theo mô hình tổng công ty giúp việc điều hành hoạt động của tập đoàn được thống nhất, xuyên xuốt trong từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile