Tập đoàn FLC xin thêm thời gian để khắc phục cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch

Tập đoàn FLC tiếp tục cơ quan quản lý tạo điều kiện hỗ trợ để công ty có thêm thời gian khắc phục các vấn đề theo lộ trình và đồng thời xem xét cho cổ phiếu được giao dịch trên sàn UPCoM trong thời gian sớm nhất.
Tập đoàn FLC tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn FLC có tân Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã CK: FLC) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) thông tin về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin.

Tập đoàn FLC cho biết, ngày 24/2/2023, HNX đã ban hành quyết định đưa vào diện đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu FLC kể từ ngày 3/3/2023 với lý do công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác... mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán xét thấy cần phải hủy bỏ niêm yết để đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư.

Theo Tập đoàn FLC, sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến ngày 20/9/2022, công ty mới ký được hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.

Tập đoàn FLC xin thêm thời gian để khắc phục cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, đặc biệt là các vấn đề phát sinh không thuộc thẩm quyền của ban lãnh đạo Tập đoàn FLC đương nhiệm (cần phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông), đến nay doanh nghiệp vẫn chưa phát hành được báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Sau rất nhiều nỗ lực, ngày 4/3, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tập đoàn FLC mới chính thức được tổ chức với nhiều vấn đề trọng yếu liên quan đến báo cáo tài chính mới được đại hội thông qua.

Trên cơ sở nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hiện Ban Tổng Giám đốc công ty đang nỗ lực làm việc cùng đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và đi đến thống nhất về phương pháp và thời gian, thủ tục giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến việc phát hành báo cáo kiểm toán năm 2021.

Theo kế hoạch thống nhất với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, phía Tập đoàn FLC dự kiến phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trong thời gian sớm nhất trước ngày 30/4/2023.

Sau khi phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Tập đoàn FLC dự kiến sẽ hoàn thành và công bố báo cáo thường niên năm 2021 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán.

Tiếp theo, Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 6/2023 và dự trình cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của năm tài chính 2022.

Trên cơ sở đó, công ty sẽ tiến hành làm việc với đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022, hoàn thiện và phát hành báo cáo bán niên soát xét 2022 dự kiến cuối tháng 10/2023.

Tập đoàn FLC tiếp tục cơ quan quản lý tạo điều kiện hỗ trợ để công ty có thêm thời gian khắc phục các vấn đề theo lộ trình và đồng thời xem xét cho cổ phiếu được giao dịch trên sàn UPCoM trong thời gian sớm nhất.

Hậu Lộc
Phiên bản di động