Tập đoàn Dệt may hụt hơi vì chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, lợi nhuận của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) chỉ đạt 382 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Kỷ lục của dệt may Việt Nam

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 và 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy kết quả kinh doanh kém vui so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Dệt may ghi nhận khoản doanh thu thuần đạt 9.257 tỷ đồng, giảm gần 150 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng chiếm tới 8.480 tỷ đồng nên tập đoàn ghi nhận khoản lợi nhuận gộp 777,1 tỷ đồng, giảm so với mức 921,0 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

tap doan det may hut hoi vi chien tranh thuong mai my trung
Ảnh minh họa.

Trong kỳ vừa qua, khoản lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Dệt may đạt 375 tỷ đồng, giảm khoảng 115 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái khiến lợi nhuận sau thuế của tập đoàn chỉ đạt 382 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, giảm mạnh so với mức 457,7 tỷ đồng so với cùng năm ngoái.

Theo giải trình của Tập đoàn Dệt may, nguyên nhân sụt giảm lợi nhuận là do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung diễn biến phức tạp có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn ngành dệt may nói chung và các đơn vị của tập đoàn nói riêng, đặc biệt là các đơn vị sản xuất sợi.

Tại ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Tập đoàn Dệt may đạt 21.501 tỷ đồng, trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm tới 2.353 tỷ đồng, hàng tồn kho 4.589 tỷ đồng, tài sản cố định hữu hình 7.155 tỷ đồng (nguyên gia là 13.937 tỷ đồng).

Cũng tại ngày 30/6/2019, nợ phải trả của Tập đoàn Dệt may ở mức 13.668 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay, trái phiếu phát hành và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm tới 5.886 tỷ đồng và nợ vay, trái phiếu phát hành và nợ thuê tài chính dài hạn 4.451 tỷ đồng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile