Tập đoàn Dabaco kinh doanh lao dốc

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Dabaco ghi nhận lãi ròng gần 47 tỷ đồng, giảm gần 81% so với cùng kỳ; mới chỉ hoàn thành hơn 13% kế hoạch cho cả năm 2019.
Cổ phiếu đại gia chăn nuôi Dabaco tăng nhẹ trong ngày đầu "chuyển nhà" Đại gia chăn nuôi Dabaco giao dịch cổ phiếu trên HOSE từ 26/7

Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã CK: BDC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 cho thấy tình hình kinh doanh của đại gia ngành chăn nuôi phía Bắc sụt giảm trầm trọng.

Theo đó, trong quý 3/2019, Tập đoàn Dabaco ghi nhận doanh thu thuần gần 1.811 tỷ đồng, giảm hơn 2% so cùng kỳ; trong khi đó giá vốn hàng bán gần 1.563 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, công ty thu được gần 248 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm gần 27% so cùng kỳ năm ngoái.

tap doan dabaco kinh doanh lao doc
Trụ sở Tập đoàn Dabaco.

Lợi nhuận gộp giảm trong khi các loại chi phí của Tập đoàn Dabaco lại tăng mạnh. Cụ thể, chi phí tài chính cho quý 3/2019 tăng 80% so với cùng kỳ, ở mức gần 81 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 73 tỷ đồng, tăng gần 135 so với cùng kỳ. Ngược lại, chi phí bán hàng giảm gần 13% xuống còn hơn 63 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3/2019, Tập đoàn Dabaco ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức 19,4 tỷ đồng, giảm hơn 87% so với quý 3/2018.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu của Tập đoàn Dabaco ghi nhận hơn 5.323 tỷ đồng, tăng gần 5% so cùng kỳ; giá vốn bán hàng gần 4.417 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ. Theo đó, công ty thu được hơn 685 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm gần 10% so với 9 tháng đầu năm 2018.

Trong kỳ, chi phí tài chính ghi nhận gần 229 tỷ đồng, tăng 57% so cùng kỳ, chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng hơn 21% lên hơn 212 tỷ đồng.

Kết quả, Tập đoàn Dabaco ghi nhận lãi ròng gần 47 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2019, giảm gần 81% so với cùng kỳ. Như vậy, công ty đã thực hiện hơn 51% kế hoạch doanh thu và hơn 13% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2019.

Chiếu theo báo cáo tài chính, tính tại thời điểm 30/9/2019, Tập đoàn Dabaco có tổng tài sản gần 9.269 tỷ đồng, tăng 11% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 4.148 tỷ đồng, tăng 10%, tài sản dài hạn chiếm, tăng gần 12% so với thời điểm đầu năm.

Cũng tại thời điểm cuối tháng 9/2019, Tập đoàn Dabaco ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn hơn 570 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm gần 414 tỷ đồng, tăng 175% so với hồi đầu năm. Bên cạnh đó, hàng tồn kho đang ở mức gần 2.765 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với thời điểm đầu năm

Tính đến ngày 30/9/2019, Tập đoàn Dabaco ghi nhận tổng khoản vay và nợ thuê tài chính hơn 4.678 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ ngắn hạn chiếm 3.203 tỷ đồng, tăng 18%; vay và nợ dài hạn chiếm hơn 1.475 tỷ đồng, tăng gần 15% so với đầu năm.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile