Tập đoàn Bảo Việt báo lãi hàng trăm tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt (mã CK: BVH), trong 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 831 tỷ đồng;

Cổ phiếu cắm đầu, vốn hóa Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục ''bay hơi" hàng nghìn tỷ đồng Cổ phiếu BVH lao dốc, vốn hóa Tập đoàn Bảo Việt bốc hơi hơn 4.300 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt (mã CK: BVH), trong 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 831 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 670 tỷ đồng.

vua bi xu phat ve thue tap doan bao viet bao lai hang tram ty dong
Ảnh minh họa.

Tính đến 30/6/2019, tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt đạt 120.937 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cuối năm trước. Trong đó, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.871 tỷ đồng, giảm 13,4%; đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 9,4% đạt 60.603 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn tăng 6,4% đạt 43,603 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2019, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận khoản nợ phải trả lên tới gần 104.876 tỷ đồng, tăng gần 7.200 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 25.863 tỷ đồng và nợ dài hạn là 79.013 tỷ đồng (chủ yếu là khoản dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm). Vốn chủ sở hữu của Tập đoàn là 16.061 tỷ đồng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile