Hiến kế cho Đoàn

Tạo môi trường hỗ trợ thanh niên hiện thực hoá ý tưởng sáng tạo

Để hiện thực hóa các ý tưởng tốt của đoàn viên, thanh niên cần sự hỗ trợ và chung tay của rất nhiều tổ chức và đơn vị khác nhau, trong đó vai trò của tổ chức Đoàn rất quan trọng.
Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong thanh thiếu niên Thanh niên Công an Cụm thi đua số 1 với 2.000 ý tưởng sáng tạo

Theo bạn Mai Thu (thanh niên thành phố Hải Phòng): Các tổ chức Đoàn chính là “cầu nối” quan trọng, đồng hành cùng thanh niên trên bước đường khởi nghiệp, trong đó cần triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các ý tưởng tốt, giúp đoàn viên, thanh niên từng bước hiện thực hóa ý tưởng của mình, tạo công ăn việc làm cho bản thân, gia đình cũng như nhiều đoàn viên, thanh niên khác.

Tôi được biết, nhiều ý kiến của các trí thức trẻ cho rằng, Đoàn cần tạo môi trường sáng tạo hỗ trợ các tri thức trẻ hiện thực hóa các sáng kiến. Tổ chức Đoàn các cấp cần phát triển môi trường nghiên cứu sáng tạo, bởi xu hướng toàn cầu hóa có nhiều thay đổi nhanh chóng, nguồn nhân lực là yếu tố dành phần thắng trong phát triển kinh tế.

Bạn Mai Thu
Bạn Mai Thu

Bởi vậy, chúng ta cần thiết xây dựng các nguồn quỹ và kết nối các nguồn lực để đồng hành và hỗ trợ việc hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của thanh niên, đặc biệt là các ý tưởng và sáng kiến nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn cấp thiết của đất nước. Trong nhà trường, tôi nhận thấy, phần lớn các ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên chủ yếu vẫn nằm trong khuôn khổ các cuộc thi, chưa được chú trọng đầu tư để hiện thực hóa vào cuộc sống.

Để thúc đẩy sự sáng tạo trong học tập, nghiên cứu của học sinh, sinh viên, thiết nghĩ, cần sự đầu tư, nâng cấp cơ sở vật ở các trường, đơn vị. Đồng thời, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng khuyến khích sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của học sinh, sinh viên; Không đặt nặng thi cử, thành tích. Bên cạnh đó là phát triển các đội nhóm, mạng lưới nghiên cứu để huy động trí tuệ tập thể.

Với vai trò là “cánh tay đắc lực” của Đảng, tổ chức Đoàn cần tham mưu cho cấp ủy Đảng, tập thể lãnh đạo về vấn đề hiện thực hóa ý tưởng của thanh niên tại các đơn vị, từ đó có thể xây dựng các quỹ hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp cũng như hiện thực hóa các ý tưởng…

Lê Dung (ghi)
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động