Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Tạo động lực cho phụ nữ phát huy nội lực, khát vọng vươn lên

Sáng 11/3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra phiên bế mạc sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả.
Đại biểu phụ nữ toàn quốc bày tỏ niềm tin và kỳ vọng phát triển mới Tạo đà phát triển mới cho phong trào phụ nữ, vì sự phát triển hùng cường và thịnh vượng của đất nước Bầu 155 đồng chí vào BCH Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã nghe báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận dự thảo báo cáo chính trị và kết quả các phiên tham luận; Thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Báo cáo kết quả hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.

undefined
Ban Chấp hành khoá mới ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XII đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo báo cáo chính trị và kết quả thảo luận. Theo đó, sau thời gian thảo luận theo đoàn với 2 nội dung: Xây dựng các sáng kiến hành động vì phụ nữ và trẻ em và hoạt động cụ thể triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc XIII sau khi kết thúc đại hội đã có 959 đại biểu đã xác định được 5.761 sáng kiến vì phụ nữ và trẻ em; Trong đó, 354 sáng kiến là cho bản thân thực hiện, 2.316 sáng kiến là để đơn vị mình thực hiện và 3.061 sáng kiến là để các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức triển khai. Nội dung các sáng kiến tập trung vào các lĩnh vực: Đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em; Chăm sóc về vật chất, tinh thần cho phụ nữ.

Đối với các hoạt động cụ thể triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc XIII sau khi kết thúc Đại hội, 70 đoàn đại biểu đã xác định 260 hoạt động cụ thể để triển khai nghị quyết.

Đối với các đóng góp ý kiến về các văn kiện trình Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã có giải trình tại Đại hội, tiếp thu và bổ sung cụ thể trong báo cáo chính trị chính thức. Đa số ý kiến nhất trí với dự thảo Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), tuy nhiên, đề nghị có hướng dẫn cụ thể thực hiện, nhất là đối với những nội dung mới. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiếp thu và nghiên cứu, rà soát nội dung này để hướng dẫn cụ thể tại Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội.

Tại Đại hội, 100% các đại biểu đã biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Hội nghị Ban Chấp hành khóa XIII

Theo đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành đã bầu 31 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khoá XIII. 100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt đã bầu bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XII là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII; 100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt tại Hội nghị đã bầu 4 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong bài phát biểu bế mạc, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII cho biết: Sau 3 ngày làm việc tích cực, với ý thức trách nhiệm cao trước phong trào phụ nữ cả nước, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã dân chủ, thẳng thắn, tập trung trí tuệ thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng; Khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội các cấp, nhằm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; Tạo động lực động viên các tầng lớp phụ nữ phát huy nội lực, khát vọng vươn lên, năng động, sáng tạo, trách nhiệm xây dựng đất nước, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và tổ chức Hội.

Đại hội đã biểu thị ý chí quyết tâm và thống nhất cao trong việc phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

“Đại hội tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; Sự phối hợp tích cực và hiệu quả của chính quyền, các Bộ, ban ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; Sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là với sự đồng thuận, tin tưởng đoàn kết của phụ nữ cả nước và năng động, sáng tạo, tận tâm cống hiến của cán bộ Hội các cấp, Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sẽ được thực hiện thắng lợi, tạo những bứt phá mạnh mẽ trong phong trào phụ nữ và công tác Hội thời gian tới”, đồng chí Hà Thị Nga khẳng định.

TTTĐ
Xem phiên bản mobile