Tạo điều kiện tốt nhất để Nhân dân tham gia giám sát, xây dựng Đảng, chính quyền

Chiều 27/4, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU; Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Trung ương.
Nhân dân luôn là trung tâm của sự phát triển và mọi đường hướng chính sách Vận động đoàn viên, Nhân dân tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân

Tổ chức nhiều chương trình, hoạt động phù hợp thực tiễn

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ngay sau khi Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy được ban hành, Đảng đoàn đã chỉ đạo Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 10 kế hoạch để thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy gắn với việc thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó có Kế hoạch số 174/KH-MTTQ-BTT về triển khai thực hiện Chương trình 01 của Thành ủy.

Xây dựng chuyên đề “Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ nhằm thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII về giám sát cán bô, công chức”; Xây dựng Đề án số 68/ĐA-MTTQ-BTT về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí đối với cán bộ tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố”; Thường xuyên kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên trách mặt trận các cấp theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi kiểm tra

Để cụ thể hóa Chương trình 01- CTr/TU của Thành ủy gắn với công tác Mặt trận năm 2021, Ủy ban MTTQ thành phố đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động phù hợp để tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng, chống dịch COVID-19 đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Ngoài ra, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nội dung hoạt động của Thành ủy, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về địa bàn dân cư, lấy khu dân cư, tổ dân phố tổ chức các hoạt động.

Năm 2021, Ủy ban MTTQ thành phố cũng đã ban hành Quy chế hoạt động mẫu và Hướng dẫn 179 Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn; Xây dựng Đề án “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí đối với cán bộ tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố”; Đề án “Luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ Mặt trận trong hệ thống chính trị thành phố”; Tổ chức tổng kết hoạt động của 4.808 Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2021, kiện toàn nhân sự Ban Công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2021 – 2024 theo Điều lệ MTTQ Việt Nam gắn với thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy và Quyết định kiện toàn, sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Sau kiện toàn, số đầu mối thôn, tổ dân phố giảm và có 3.614/4.668 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận.

Tạo điều kiện tốt nhất để các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, xây dựng Đảng, chính quyền
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn báo cáo tại buổi kiểm tra

Xây dựng Đề án về luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ trong cơ quan Mặt trận

Tại buổi kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, MTTQ các cấp của thành phố đã triển khai Chương trình 01 rất gương mẫu và khẩn trương; Cụ thể hóa bằng những kế hoạch, chương trình hành động rất đầy đủ. Trong quá trình thực hiện đã thể hiện sự chủ động, phân công nhiệm vụ cụ thể, bám sát nhiệm vụ chương trình và đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của Nhân dân.

Đặc biệt, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 cũng là năm dịch bệnh COVID-19 “hoành hành”, có thể nói là chưa có tiền lệ nhưng MTTQ các cấp thành phố đã làm tốt trong công tác vận động Nhân dân thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và của thành phố nói riêng.

Tạo điều kiện tốt nhất để các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, xây dựng Đảng, chính quyền
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại buổi kiểm tra

Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng, chất lượng giám sát của MTTQ, đoàn thể cấp huyện trở xuống còn hạn chế; Lựa chọn nội dung, chương trình chưa sâu; Phản ánh tiếng nói của Nhân dân, tập thể chưa thực sự mạnh dạn; Kết luận giám sát còn chưa sát…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, thời gian vừa qua, các hoạt động của Mặt trận cũng đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu công việc cũng được MTTQ thành phố quan tâm thực hiện.

Hiện MTTQ Việt Nam thành phố đã có một Đề án về luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ trong cơ quan Mặt trận, khắc phục đòi hỏi từ thực tế là cán bộ Mặt trận trẻ có nhiều thế mạnh về thông tin, năng nổ, nhiệt tình trong công việc nhưng lại thiếu kinh nghiệm hoạt động. Nếu Đề án này được phê duyệt sẽ tạo điều kiện rất tốt cho cán bộ Mặt trận phát huy năng lực của mình.

Tạo điều kiện tốt nhất để các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, xây dựng Đảng, chính quyền
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi kiểm tra

Tích cực trong triển khai công tác kiểm tra, giám sát

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng đoàn Ủy ban MTTQ thành phố đã đạt được trong việc thực hiện thực hiện Chương trình số 01-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII; Quy định số 55-QĐ/TW; Quy định số 37-QĐ/TW.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chương trình số 01-Ctr/TU là chương trình đặc biệt quan trọng trong 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình số 01-Ctr/TU, không thể thiếu vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc tham gia đóng góp xây dựng đảng, chính quyền, thực hiện cải cách hành chính…

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, những kết quả mà MTTQ thành phố đã đạt được thời gian qua đã cho thấy sự chủ động, sáng tạo, gương mẫu và bản lĩnh trong thực thi nhiệm vụ của Mặt trận các cấp; Nổi bật là trong triển khai các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó của thành phố như công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tạo điều kiện tốt nhất để các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, xây dựng Đảng, chính quyền
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị MTTQ thành phố thời gian tới tích cực đề cao tính phát hiện, đề xuất trong triển khai công tác kiểm tra, giám sát qua đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhấn mạnh năm 2022 là thời điểm tròn 2 năm triển khai Chương trình số 01-Ctr/TU, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội rà soát các mục tiêu yêu cầu, tạo điều kiện tốt nhất để các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền. Đây cũng là nội dung mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt lưu ý thời gian vừa qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cấp phát huy vai trò trong việc giám sát cán bộ, đảng viên; Phân cấp hợp lý để triển khai có hiệu quả công tác này; Qua đó góp phần tích cực trong việc triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hạnh Nguyên
Xem phiên bản mobile