Tạo điều kiện để cựu chiến binh phát huy vai trò trong phát triển kinh tế, xây dựng chính quyền

Đó là một trong những chỉ đạo của Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, diễn ra sáng nay (28/7).
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm hỏi thương binh, cựu binh chiến trường Vị Xuyên Bài 3: Khúc tráng ca vang mãi! Bài 2: Mổ bụng bày tỏ lòng son
Tạo điều kiện để cựu chiến binh phát huy vai trò trong phát triển kinh tế, xây dựng chính quyền

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ tại thành phố Hà Nội 20 năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, việc gìn giữ và phát huy những thành quả cách mạng là trách nhiệm to lớn, vẻ vang, nhưng cũng là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô phải phấn đấu hơn nữa, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, các cấp hội cựu chiến binh cần thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố… Trong đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho các hội viên cựu chiến binh, qua đó trực tiếp góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Các cấp chính quyền, các Sở, ban, ngành tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, vận động cựu chiến binh phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; Tạo điều kiện để cựu chiến binh phát huy vai trò trong phát triển kinh tế, tham gia giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quan tâm phối hợp, thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng, cựu chiến binh, cựu quân nhân…

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Hội Cựu chiến binh trong phối hợp triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục phối hợp làm tốt công tác đối ngoại Nhân dân, tuyên truyền và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tạo điều kiện để cựu chiến binh phát huy vai trò trong phát triển kinh tế, xây dựng chính quyền

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ

Hội Cựu chiến binh các cấp tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở; Đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp trên cơ sở, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ VII sắp tới… Qua đó, tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của hội cựu chiến binh là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

Tại hội nghị, lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ.

Hội Cựu chiến binh thành phố hiện có 276.038 hội viên, sinh hoạt tại 5.163 chi hội. Hội viên cựu chiến binh là những người đã được rèn luyện, trưởng thành trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, là những đồng chí có bản lĩnh vững vàng, bề dày kinh nghiệm, gắn bó với Đảng với Nhân dân.

Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của cựu chiến binh và công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới. Các hội viên cựu chiến binh cũng luôn gương mẫu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; Tích cực tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...

Hội Cựu chiến binh thành phố cũng đã phối hợp với các cấp chính quyền trong việc chủ động ký kết, thực hiện các chương trình phối hợp để thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn Thủ đô…

Hạnh Nguyên
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile