Tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện

TTTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; Cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
Tuổi trẻ Mê Linh khởi động Tháng Thanh niên bằng những hành động đẹp Tuổi trẻ Yên Bái khởi động Tháng Thanh niên 2021 tại bản vùng cao Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen thanh niên dũng cảm cứu cháu bé rơi từ tầng cao
Tuổi trẻ Thủ đô hỗ trợ tiêu thụ 122 tấn nông sản cho bà con Hải Dương
Tuổi trẻ Thủ đô hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con Hải Dương

Nội dung Nghị định nêu rõ, Nhà nước, chính quyền địa phương, gia đình và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện phù hợp với khả năng và lứa tuổi.

Mặt khác, bảo đảm thực hiện chính sách phổ cập giáo dục; hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí; Đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm... cho thanh niên.

Hằng năm, Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm tổ chức đối thoại với thanh niên ít nhất là một lần. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang Nhân dân có trách nhiệm đối thoại với thanh niên theo yêu cầu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức đối thoại với thanh niên được thực hiện theo các hình thức đối thoại trực tiếp hoặc trực tuyến.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi về: Phổ cập giáo dục; Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí; Đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm; Trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần…

Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, rà soát, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vụ việc gây tổn hại về thể chất và tinh thần của thanh niên, bảo đảm việc thực hiện các chính sách về hình sự, hành chính, dân sự cho thanh niên theo quy định của pháp luật.

Các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn, lồng ghép các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước. Khi phát hiện vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của thanh niên phải kịp thời tìm hiểu, báo cáo nhanh chóng, đầy đủ cho các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết.

Gia đình có trách nhiệm giáo dục, phổ biến cho thanh niên về chính sách, pháp luật của nhà nước. Khi phát hiện vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của thanh niên phải kịp thời thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, giúp đỡ thanh niên sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile