Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động giám sát, giải trình với những cách làm sáng tạo

Sáng 29/7, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã quý II/2022 và thảo luận chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND các cấp TP Hà Nội.
Phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030 Nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể Hội nghị thường kỳ lần thứ XII BCH Đảng bộ PV GAS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại trụ sở HĐND-UBND TP tới 30 quận, huyện, thị xã

Chủ động, linh hoạt đạt hiệu quả thực chất

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: 6 tháng đầu năm 2022, HĐND các cấp TP đã bám sát quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động giám sát, giải trình với những cách làm sáng tạo
Quang cảnh hội nghị

HĐND các cấp đã thực hiện 66/69 nội dung theo chương trình đề ra và 35 nội dung công việc phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của thành phố (3 nội dung điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế).

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, HĐND TP đã tổ chức 5 kỳ họp để quyết định các nhiệm vụ cấp bách theo thẩm quyền. HĐND cấp huyện đã tiến hành 62 kỳ họp, ban hành 381 nghị quyết. Trong khi đó, HĐND cấp xã tổ chức 441 kỳ họp, ban hành 1.931 nghị quyết.

Hoạt động giám sát, khảo sát đúng trọng tâm, trọng điểm, được cử tri quan tâm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Hoạt động tiếp công dân thực hiện đúng quy định. Công tác tiếp xúc cử tri có nhiều hình thức đổi mới; Việc rà soát và giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phát huy hiệu quả cao....

Các tháng cuối năm, HĐND TP sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước và tình hình thực tiễn của Thủ đô, tập trung vào 8 nhóm vấn đề.

Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”…

Thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Duy trì nền nếp việc tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết theo quy định.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động giám sát, giải trình với những cách làm sáng tạo
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên phát biểu đề dẫn dự thảo chuyên đề ''Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026''

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình

Về Dự thảo chuyên đề " Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026", Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên cho biết: Căn cứ chỉ tiêu thực hiện theo Đề án 15/ĐA-TU hằng năm, HĐND các cấp sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động, lưu ý cụ thể số lượng cuộc giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND các cấp.

Về giám sát giữa hai kỳ họp, hằng năm, HĐND các cấp ban hành nghị quyết thực hiện giám sát chuyên đề ít nhất 2 cuộc và Thường trực HĐND các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề ít nhất 2 cuộc.

Về tổ chức chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND, sẽ tăng cường giám sát thông qua tổ chức chất vấn, giải trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND các cấp, trong đó hàng năm tổ chức 2 phiên họp có hoạt động chất vấn, giải trình.

Tham gia thảo luận, đại diện Thường trực một số quận, huyện như Long Biên, Tây Hồ, Đông Anh, Cầu Giấy, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Hoài Đức, Quốc Oai ... đã đề xuất những phương pháp, cách làm hiệu quả và kiến nghị giải pháp tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở, góp phần phấn đấu cuối năm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cũng như xây dựng kế hoạch năm 2023 đạt chất lượng, toàn diện hơn trong các hoạt động này.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động giám sát, giải trình với những cách làm sáng tạo
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà điều hành phần thảo luận

Tổng hợp phần thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đánh giá cao những góp ý xác đáng và khẳng định Thường trực HĐND TP tiếp thu đầy đủ. Với những ý kiến thuộc thẩm quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND TP sẽ báo cáo để xem xét giải quyết kịp thời.

Chú trọng hiệu quả sau giám sát, chất vấn, giải trình

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã điểm lại công việc trọng tâm 6 tháng đầu năm 2022. Qua đó khẳng định, HĐND các cấp TP đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, thành phố đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện những cơ chế đặc thù.

Cùng với đó, HĐND các cấp đã thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh một cách bài bản, hiệu quả, trong đó không chỉ họp thường kỳ mà HĐND TP đã tổ chức nhiều kỳ chuyên đề với cách thức luôn đổi mới, quyết sách các vấn đề lớn, quan trọng, thiết thực với đời sống dân sinh. Hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình cũng được đổi mới, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng các nội dung.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động giám sát, giải trình với những cách làm sáng tạo
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

Cho biết chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND là rất quan trọng, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu HĐND các cấp triển khai một cách thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động với những cách làm mới, sáng tạo theo đặc thù của từng đơn vị, địa phương.

HĐND các cấp cần rà soát, đánh giá lại thực chất để đưa ra những giải pháp hiệu quả trong hoạt động này. Trong đó, cần lựa chọn nội dung trúng, đúng, từ đó mới tạo chuyển biến sau giám sát, chất vấn, giải trình. Ngoài ra, phải có kế hoạch cả nhiệm kỳ và hằng năm, kết hợp với giám sát đột xuất những vấn đề lớn, có ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh, được cử tri, Nhân dân quan tâm, phù hợp với thực tiễn, linh hoạt và đạt hiệu quả.

“Cần chú trọng hiệu quả sau giám sát, chất vấn, giải trình; Yêu cầu thực hiện nghiêm túc kết luận của chủ tọa sau chất vấn, giải trình. Trên tinh thần đi đến tận cùng vấn đề, tiếp tục tái chất vấn nếu các đơn vị có trách nhiệm thực hiện kết luận chưa thực sự nghiêm túc, trách nhiệm. Các kết luận chất vấn, giám sát, giải trình phải chuyển tới các cơ quan nội chính, thanh tra để cùng theo dõi, nắm bắt”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu HĐND các cấp thành phố cùng vào cuộc theo dõi, thông tin tuyên truyền mạnh mẽ để cử tri và Nhân dân cùng theo dõi, giám sát. Từ nay đến cuối năm, HĐND các cấp bám sát các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2022, rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ, quan tâm tới lực lượng chuyên trách, đổi mới trong hoạt động để đạt kết quả cao trong cả năm.

Phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030 Phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030
Nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể Nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể
Hội nghị thường kỳ lần thứ XII BCH Đảng bộ PV GAS nhiệm kỳ 2020 - 2025 Hội nghị thường kỳ lần thứ XII BCH Đảng bộ PV GAS nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tú Linh
Xem phiên bản mobile