Tăng cường thanh, kiểm tra các công trình xây dựng tại Bắc Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang mới đây yêu cầu các sở, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường các giải pháp nhằm chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Bắc Giang: Di chuyển gần 1000 lao động, chuyên gia người nước ngoài khỏi dự án NƠXH Bắc Giang: Doanh nghiệp còn “lơ là” trong phòng cháy chữa cháy Bắc Giang: “Điểm mặt” 12 dự án vi phạm pháp luật về đất đai Bắc Giang xử phạt Công ty Everland 140 triệu đồng do vi phạm kinh doanh BĐS

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường hướng dẫn các địa phương, các chủ đầu tư tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng về quản lý chất lượng các công trình xây dựng theo quy định.

Tăng cường thanh, kiểm tra các công trình xây dựng tại Bắc Giang
Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường các giải pháp nhằm chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

Tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh.

Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành cần tăng cường hướng dẫn các địa phương, chủ đầu tư việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh; thực hiện chức năng quản lý nhà nước kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và đột xuất về chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc của từng buổi, từng đợt kiểm tra phải được lập thành biên bản để làm chứng cứ xử lý sai phạm (nếu có) và nghiệm thu công trình hoàn thành sau này.

Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng; chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý chất lượng đối với các công trình xây dựng được giao làm chủ đầu tư và quyết định đầu tư trên địa bàn quản lý.

Tăng cường thanh, kiểm tra các công trình xây dựng tại Bắc Giang
Các chủ đầu tư có trách nhiệm phân công nhân lực thường xuyên kiểm tra hiện trường để đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn; kiên quyết xử lý những nhà thầu vi phạm về tiến độ, chất lượng

Phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn khi được yêu cầu; bố trí cán bộ có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn phù hợp thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường giám sát cộng đồng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn.

Các chủ đầu tư có trách nhiệm phân công nhân lực thường xuyên kiểm tra hiện trường để đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn; kiên quyết xử lý những nhà thầu vi phạm về tiến độ, chất lượng, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định.

Chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng công trình từ khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu và bảo hành, bảo trì công trình theo quy định.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh phải chỉ đạo thực hiện quyết liệt, cụ thể để đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình Nông nghiệp và PTNT, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu để xảy ra vi phạm.

Các Sở chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố, Chủ đầu tư định kỳ trước ngày 25 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND tỉnh thông qua sở Nông nghiệp và PTNT.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile