Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức

Tăng cường quảng bá về một Mỹ Đức thân thiện và giàu lòng mến khách

Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng thời gian qua, Đảng bộ huyện Mỹ Đức đã tập trung lãnh đạo và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra. Phát huy những thành quả đó, Đảng bộ huyện Mỹ Đức tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.
Giám đốc Công an Hà Nội tận tình thăm hỏi, tặng quà Tết gia đình chính sách huyện Mỹ Đức Nhiều phần quà “Xuân tình nguyện - Tết ấm yêu thương” tặng thiếu nhi Mỹ Đức, Sóc Sơn

Nhân dịp Xuân Tân Sửu, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức đã có những trao đổi về vấn đề này.

- Xin đồng chí cho biết về những kết quả nổi bật của huyện Mỹ Đức đã đạt được thời gian qua?

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 là giai đoạn đặc biệt khó khăn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mỹ Đức về công tác xây dựng Đảng cũng như phát triển kinh tế - xã hội...

Tuy nhiên, được sự quan tâm của Trung ương và thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị nỗ lực vươn lên, thực hiện và hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) Đảng bộ huyện đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt ở mức cao.

Cụ thể, kinh tế tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng. Các vấn đề xã hội được chú trọng, quan tâm, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao; Cơ sở hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ; Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững; Chính trị xã hội cơ bản ổn định; Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Các tổ chức trong hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp lại tinh gọn và hoạt động có hiệu quả hơn, tiếp tục giữ vững và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được tăng cường, củng cố, góp phần xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.

Tăng cường quảng bá về một Mỹ Đức thân thiện và giàu lòng mến khách
Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt (thứ hai từ phải sang) cùng các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tháng 7/2020, Đại hội Đảng bộ huyện đã được tổ chức với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Huy động mọi nguồn lực đổi mới sáng tạo vươn lên; Xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn Nông thôn mới, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại của Thủ đô”, vậy các giải pháp cụ thể hóa những chủ trương trên là gì, thưa đồng chí?

Phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Mỹ Đức thống nhất tiếp tục chọn công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt trọng tâm, xuyên suốt để thực hiện thắng lợi 19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đảng bộ huyện Mỹ Đức cũng đã thống nhất thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Phát triển kinh tế toàn diện, tập trung chuyển dịch cơ cấu tích cực; Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao trong đời sống Nhân dân; Tiếp tục củng cố quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Xây dựng chính quyền vì Nhân dân phục vụ, từng bước xây dựng thành công chính quyền điện tử, thông minh; Đổi mới công tác xây dựng Đảng, hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân vững mạnh toàn diện, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ.

Đảng bộ huyện Mỹ Đức đã chọn 3 khâu đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ trên. Đột phá thứ nhất, tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có ý thức, trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, phục vụ Nhân dân.

Đột phá thứ hai, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư; Đổi mới công tác quản lý phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao; Gắn với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đột phá thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị sản xuất, tái cơ cấu lĩnh vực nông, lâm, thủy sản theo hướng ứng dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển chuỗi giá trị nông sản.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, Đảng bộ huyện Mỹ Đức xác định giải pháp then chốt là xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, huyện sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ, trọng tâm là nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn dài hạn, chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm của cấp ủy.

Tăng cường quảng bá về một Mỹ Đức thân thiện và giàu lòng mến khách
Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức giải đáp thắc mắc của thanh niên tại hội thảo “Thanh niên khởi nghiệp với chương trình OCOP” do báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức tại huyện Mỹ Đức

Không chỉ đẹp và nên thơ từ cảnh sắc thiên nhiên, Mỹ Đức còn nổi tiếng với những đặc sản: Rượu mơ Hương Tích, rau sắng chùa Hương, gạo chất lượng cao Mỹ Thành, bưởi Diễn Bột Xuyên, nem thịt bì chua lon bia, bánh tẻ Phúc Lâm… Xin đồng chí cho biết về những quyết sách trong nhiệm kỳ mới nhằm phát huy thế mạnh của huyện Mỹ Đức, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

Quy hoạch xây dựng chung huyện Mỹ Đức đến năm 2030 là vành đai xanh, ngoài phát triển nông nghiệp là nền tảng thì lấy thương mại và dịch vụ làm mũi nhọn. Huyện phát triển kinh tế gắn với du lịch tâm linh chùa Hương và các loại hình du lịch sinh thái với mục tiêu chủ yếu là khai thác và phát huy cao nhất các lợi thế cạnh tranh. Đặc biệt, Mỹ Đức tập trung vào phát triển tiềm lực dịch vụ - du lịch không chỉ là cấp thành phố mà còn nâng lên ở cấp quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế của huyện và phát triển bền vững của thành phố Hà Nội.

Với lợi thế được thiên nhiên ban tặng cả một quần thể danh thắng di tích lễ hội và du lịch sinh thái, mở ra hướng chuyển đổi kinh tế cho Mỹ Đức trong thời kỳ hội nhập. Nhận rõ tình hình xã hội ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân được cải thiện, nhu cầu nghỉ ngơi giải trí đòi hỏi ngày càng cao nên Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mỹ Đức xác định nhiệm vụ trước mắt và lâu dài là khai thác lợi thế du lịch.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố những năm gần đây Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mỹ Đức đã có nhiều chính sách thông thoáng thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng lợi thế địa phương đáp ứng yêu cầu vui chơi giải trí, du lịch và dưỡng sinh.

Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm, chiếm khoảng 40% cơ cấu kinh tế của huyện, trong 5 năm vừa qua, UBND huyện Mỹ Đức đã đầu tư gần 400 tỷ đồng cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích; Xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mỹ Đức đã quyết tâm, đồng lòng xây dựng Nông thôn mới, ưu tiên cho phát triển du lịch, dịch vụ… Cùng với các giải pháp phát huy sức mạnh nội lực, huyện Mỹ Đức rất cần nhận được sự quan tâm, đầu tư ngày càng đầy đủ, toàn diện của các cấp, ngành chức năng và cộng đồng xã hội để các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đặc biệt lĩnh vực du lịch của huyện Mỹ Đức phải có bước đột phá.

Đồng thời, để phát triển các loại hình du lịch, huyện Mỹ Đức cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân; Hình thành ý thức tự giác bảo vệ, giữ gìn cảnh quan môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và truyền thống hiếu khách của nhân dân địa phương nhằm thúc đẩy kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn, tạo động lực phát triển kinh tế và nâng cao hình ảnh du lịch của huyện. Bên cạnh đó, huyện đã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá bằng nhiều hình thức, kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư, kết nối giao thông; Kết nối các sản phẩm du lịch của huyện và các vùng xung quanh...

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, định hướng năm 2030, Mỹ Đức sẽ trở thành trung tâm du lịch - dịch vụ phía Tây Nam thành phố Hà Nội. Cùng với khu du lịch chùa Hương và khu nghỉ dưỡng Tuy Lai, sau khi phát triển khu du lịch Quan Sơn, cơ cấu kinh tế của Mỹ Đức sẽ có nhiều thay đổi. Đồng thời, ngành du lịch sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người dân trong vùng.

Với một khí thế vận hội mới sau thành công Đại hội Đảng bộ Huyện, cùng tinh thần đoàn kết, kế thừa những giá trị truyền thống và khát khao vươn lên của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy cùng mục tiêu phát triển nông nghiệp là nền tảng, dịch vụ - du lịch là mũi nhọn, trong thời gian tới quê hương Mỹ Đức sẽ là một miền quê thân thiện, đáng sống để luôn chào đón du khách thập phương.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thành Nam. Ảnh: Vương Đức
Xem phiên bản mobile