Tăng cường phối hợp trong tiếp công dân và xử lý đơn thư

8 tháng đầu năm 2019, Ban Tiếp công dân TP Hà Nội đã tích cực xử lý đơn thư đảm bảo đúng quy trình, quy định. Trong đó, báo cáo UBND thành phố giải quyết theo thẩm quyền 878 đơn; chuyển sở, ngành 476 đơn; chuyển quận, huyện 2.465 đơn...
Tăng cường phối hợp, giải quyết các tồn đọng vướng mắc

Theo ông Lê Đình Cung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tiếp công dân TP Hà Nội, 8 tháng đầu năm 2019, khối lượng công việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo tại Ban Tiếp công dân TP không giảm so với cùng kỳ năm 2018. Trong khi, khối lượng công tác tham mưu, tổng hợp, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài phục vụ các kỳ họp Quốc hội, HĐND TP… tăng cao so với năm 2018. Dù vậy, Ban Tiếp công dân TP luôn tập trung, tích cực, đảm bảo quá trình tiếp công dân, xử lý đơn thư an toàn, đúng quy định.

Cụ thể: Ban đã tiếp 3.606 lượt (6.571 công dân), tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2018; tiếp và xử lý 130 lượt đoàn khiếu kiện đông người (giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2018) với các nội dung chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, thực hiện chế độ đền bù giải phóng mặt bằng khi triển khai các dự án trên địa bàn TP, chính sách về đất dịch vụ, quản lý nhà chung cư… Lãnh đạo UBND TP đã tiếp 300 lượt (1.388 công dân), tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 19 lượt đoàn đông người (giảm 37,5% so với cùng kỳ năm 2018).

tang cuong phoi hop trong tiep cong dan va xu ly don thu
Cán bộ Cán bộ Ban Tiếp công dân TP Hà Nội tiếp nhận đơn thư từ người dân.

Công tác phối hợp với các cơ quan: Văn phòng Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân TP được thực hiện tốt. Qua phối hợp, Đại biểu Quốc hội TP đã tiếp: 351 lượt (465 công dân).Văn phòng Thành ủy: 177 lượt; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy: 190 lượt; Ban Nội chính Thành ủy: 105 lượt.

Ban cũng đã tăng cường phối hợp với Văn phòng HĐND TP rà soát, tổng hợp báo cáo vụ việc và phục vụ Thường trực HĐND TP tiếp công dân định kỳ hằng tháng 8 vụ việc.

Cũng trong 8 tháng đầu năm, Ban Tiếp công dân TP đã tiếp nhận 10.015 đơn (tăng4,6% so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó: 811 đơn trực tiếp; 9.204 nhận qua đường bưu điện đơn. Đơn thư được phân loại, xử lý kịp thời, đúng quy định; đã báo cáo UBND TP giải quyết theo thẩm quyền: 878 đơn; chuyển sở, ngành: 476 đơn; chuyển quận, huyện: 2.465 đơn; chuyển cơ quan khác: 87 đơn…

Ban đã tham mưu Chủ tịch UBND TP ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng; phối hợp cùng các ngành rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đề xuất Lãnh đạo UBND TP xem xét, chỉ đạo, xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, tiềm ẩn về an ninh trật tự…

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, Ban Tiếp công dân TP đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo… liên quan lĩnh vực đất đai tại 21 quận, huyện với 2.520người tham dự.

Theo ông Lê Đình Cung, sự vào cuộc một cách quyết liệt của các cấp, các ngành trong thời gian qua góp phần quan trọng trong việc giải quyết và kiểm soát về cơ bản các vụ khiếu kiện đông người trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, công tác phối hợp xử lý giải quyết tình trạng khiếu kiện đông người không đúng quy định tại trụ sở các cơ quan TP vẫn còn những khó khăn; một số quận, huyện cử cán bộ tham gia phối hợp giải quyết, xử lý còn chậm, thông tin chưa cụ thể dẫn đến việc xử lý kéo dài. Bên cạnh đó, chế độ báo cáo, thông tin giữa Ban Tiếp công dân với một số sở ngành, quận huyện vẫn còn hạn chế, chưa kịp thời gây khó khăn cho công tác tổng hợp, tham mưu báo cáo Lãnh đạo UBND TP trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4 tháng cuối năm 2019, Ban tiếp tục duy trì tổ chức thực hiện nền nếp công tác tiếp công dân thường xuyên, đột xuất tại trụ sở Tiếp công dân TP; thực hiện tốt quy chế phối hợp tiếp công dân, xử lý đơn thư đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật; phối hợp các cơ quan xử lý, giải quyết kịp thời các trường hợp khiếu kiện đông người, chây ỳ tại khu vực trụ sở cơ quan UBND TP, trụ sở Tiếp công dân TP...

Ban cũng sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để rà soát, phân loại và thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các quận, huyện, sở, ngành; nhất là đối với các địa phương, đơn vị có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, chậm tiến độ, phát sinh các đoàn khiếu kiện đông người.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Công an TP… để thường xuyên chủ động cập nhật thông tin, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo TP, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Xem phiên bản mobile