Hà Nội

Tăng cường các hoạt động vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh

Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn số 4122/SYT-NVY về việc triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh, gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội; Các TTYT quận, huyện, thị xã.
Một tuần gần 18.600 ca mắc COVID-19 Dịch bệnh vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp Mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu CDC Hà Nội phối hợp với các Trung tâm Y tế (TTYT) quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan rà soát, tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ y tế các cấp về vệ sinh khử khuẩn, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch, bệnh; Hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt, hạn hán.

Đồng thời, CDC Hà Nội phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tích cực, chủ động thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thực hành tốt vệ sinh cá nhân như rửa tay với xà phòng và nước sạch, thường xuyên vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, trường học.

Tăng cường các hoạt động vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh

TTYT huyện Thạch Thất triển khai công tác vệ sinh môi trường để phòng, chống dịch bệnh

Ngoài ra, người dân cần kiểm tra loại bỏ các vật liệu phế thải, vật dụng có thể chứa nước không sử dụng; Phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thau rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước không sử dụng để không cho muỗi đẻ trứng; lồng ghép truyền thông về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phỏng, chống dịch với các chương trình, phong trào, dự án khác.

Đối với các TTYT quận, huyện, thị xã phối hợp với Phòng Y tế báo cáo, tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và lực lượng liên quan triển khai các nội dung tại Công văn số 2907/UBND-KGVX.

Các đơn vị phối hợp với CDC Hà Nội và các đơn vị liên quan rà soát, tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ y tế các cấp về vệ sinh khử khuẩn, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch, bệnh; Hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt, hạn hán.

Cùng với đó, các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tích cực, chủ động thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thực hành tốt vệ sinh cá nhân thường xuyên để phòng, chống dịch bệnh…

Phương Thu
Xem phiên bản mobile