Tạm dừng Trung tâm Hành chính công trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng Bộ tỉnh Yên Bái

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái sẽ tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX từ ngày 21 - 25/9.
Đại hội Đảng bộ trên cơ sở tỉnh Yên Bái 2020 - 2025: 11 Bí thư cấp ủy được Đại hội bầu trực tiếp Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tỉnh Yên Bái 2020 - 2025: 73% lãnh đạo cấp xã không là người địa phương

UBND tỉnh Yên Bái ra thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tạm dừng Trung tâm Hành chính công trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng Bộ tỉnh Yên Bái

Theo đó, Kể từ ngày 21/9 đến hết ngày 25/9, tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh, tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái).

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái, nếu tổ chức, cá nhân muốn nộp hồ sơ trực tiếp thì liên hệ với các sở, ban, ngành của tỉnh để nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp các thủ tục hành chính theo quy định.

UBND tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công để tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Từ ngày 21/9 đến hết ngày 25/9, bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp cho tổ chức, cá nhân tại các sở, ban, ngành nhưng vẫn phải cập nhật đầy đủ lên hệ thống Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Yên Bái theo đúng quy định.

Hà Gia
Xem phiên bản mobile