Tại sao chúng ta cần cách ly xã hội?

Peter Walker, nhà báo chính luận của tờ Guardian, giúp làm rõ những thông tin xung quanh biện pháp cách ly xã hội mà nhiều quốc gia đang áp dụng.
Xem phiên bản mobile