Có thể triển khai tiêm vắc xin Covid-19 ""made in Vietnam"" vào tháng 5/2021 Có thể triển khai tiêm vắc xin Covid-19 ""made in Vietnam"" vào tháng 5/2021
Sáng nay, 19/2, Hội đồng khoa học và đạo đức y sinh học của Bộ Y tế sẽ có cuộc họp lần cuối trước khi đưa ra quyết định cho vắc xin Nano Covax được ...
Quy trình tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 Việt Nam trên người Quy trình tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 Việt Nam trên người
Tất cả các đối tượng tham gia nghiên cứu sẽ được tiêm bắp 2 liều vaccine hoặc giả dược (đối với gian đoạn 2 và 3). Khoảng cách giữa 2 liều là 28 ngày.
"Chúng tôi khá tự tin về vaccine Covid-19 của mình" "Chúng tôi khá tự tin về vaccine Covid-19 của mình"
Vaccine Covid-19 do Việt Nam sản xuất được đánh giá an toàn, đáp ứng miễn dịch tốt khi thử nghiệm ở giai đoạn tiền lâm sàng.
Xem phiên bản mobile