3 tỉnh có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhiều nhất cả nước 3 tỉnh có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhiều nhất cả nước
Trong 200 đồng chí vừa trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thì: 13 đồng chí quê Nghệ An, 12 đồng chí quê Nam Định và 11 đồng chí quê ...
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ trúng cử Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ trúng cử Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên là 1 trong 180 đồng chí trúng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII.
Lý lịch tóm tắt của 200 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII Lý lịch tóm tắt của 200 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Dưới đây là lý lịch trích ngang sơ lược của 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.
Xem phiên bản mobile