Thu hút người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác Mặt trận Thu hút người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác Mặt trận
Đó là lưu ý của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ ...
Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng
Ngày 25/6, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII làm ...
Đảng đoàn Mặt trận tiếp tục đề xuất, kiến nghị về những vấn đề bất cập trong công tác cán bộ Đảng đoàn Mặt trận tiếp tục đề xuất, kiến nghị về những vấn đề bất cập trong công tác cán bộ
Đó là nhấn mạnh về công tác cán bộ của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần ...
Hội nghị lần thứ mười sáu Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam (khóa VIII) Hội nghị lần thứ mười sáu Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam (khóa VIII)
Ngày 24/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ mười sáu (khóa VIII).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Không thể để đạo đức xã hội xuống cấp! Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Không thể để đạo đức xã hội xuống cấp!
Ngày 10/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật các vị đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ...
Xem phiên bản mobile