Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): “Triệu túi an sinh” góp phần sẻ chia yêu thương với cộng đồng Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): “Triệu túi an sinh” góp phần sẻ chia yêu thương với cộng đồng
Đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã triển khai tới các Đoàn cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi.
Tuổi trẻ Yên Bái tích cực hỗ trợ túi an sinh cho miền Nam Tuổi trẻ Yên Bái tích cực hỗ trợ túi an sinh cho miền Nam
Tuổi trẻ Yên Bái ủng hộ trên 11 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ triệu túi an sinh cho người dân miền Nam.
Tuổi trẻ Yên Bái phát động và ủng hộ Chương trình "Triệu túi an sinh" chống dịch Tuổi trẻ Yên Bái phát động và ủng hộ Chương trình "Triệu túi an sinh" chống dịch
Tỉnh đoàn Yên Bái phát động hưởng ứng Chương trình "Triệu túi an sinh" và hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
Xem phiên bản mobile