Ông Trần Sỹ Thanh: Không cho phép ai làm tổn hại thanh danh nghề kiểm toán Ông Trần Sỹ Thanh: Không cho phép ai làm tổn hại thanh danh nghề kiểm toán
Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Kiểm toán Nhà nước phải có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ uy tín, danh dự của ngành kiểm toán và người kiểm toán.
Ông Trần Sỹ Thanh làm Tổng Kiểm toán Nhà nước Ông Trần Sỹ Thanh làm Tổng Kiểm toán Nhà nước
Ông Trần Sỹ Thanh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước thay ông Hồ Đức Phớc.
Ông Trần Sỹ Thanh được đề cử bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước Ông Trần Sỹ Thanh được đề cử bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước
Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được đề cử bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước thay ông Hồ Đức Phớc.
1 2
Phiên bản di động