Ông Trần Sỹ Thanh: Không cho phép ai làm tổn hại thanh danh nghề kiểm toán Ông Trần Sỹ Thanh: Không cho phép ai làm tổn hại thanh danh nghề kiểm toán
Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Kiểm toán Nhà nước phải có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ uy tín, danh dự của ngành kiểm toán và người kiểm toán.
Ông Trần Sỹ Thanh làm Tổng Kiểm toán Nhà nước Ông Trần Sỹ Thanh làm Tổng Kiểm toán Nhà nước
Ông Trần Sỹ Thanh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước thay ông Hồ Đức Phớc.
Ông Trần Sỹ Thanh được đề cử bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước Ông Trần Sỹ Thanh được đề cử bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước
Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được đề cử bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước thay ông Hồ Đức Phớc.
Quốc hội thực hiện quy trình bầu Phó Chủ tịch nước và Tổng Kiểm toán Quốc hội thực hiện quy trình bầu Phó Chủ tịch nước và Tổng Kiểm toán
TTTĐ - Sáng nay (6/4), Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước và Tổng kiểm toán Nhà nước.
Truy thu thuế Unilever: Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước Truy thu thuế Unilever: Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước 'vênh' nhau 1
Tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định: Chúng tôi chịu trách nhiệm kết luận của mình, cơ quan thuế cũng có quyền đồng ý hay không đối với kết luận của cơ quan kiểm toán ...
Xem phiên bản mobile