Đặt mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt 36 triệu đồng/ năm Đặt mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt 36 triệu đồng/ năm
Chiều 18/11, với 89,44% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào ...
Nhân viên ngân hàng nào thu nhập bình quân cao nhất? Nhân viên ngân hàng nào thu nhập bình quân cao nhất?
Vietcombank dẫn đầu về thu nhập bình quân nhân viên với 40 triệu đồng, còn những vị trí tiếp theo đã có sự xáo trộn bởi các ngân hàng tư nhân.
Thu nhập trung bình tăng cao nhất ở nhóm có trình độ sơ cấp Thu nhập trung bình tăng cao nhất ở nhóm có trình độ sơ cấp
Trong Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 21 chỉ ra, quý I/2019, tổng thu nhập bình quân ở các nhóm đều tăng, trong đó tăng cao nhất là nhóm có ...
Xem phiên bản mobile