Thống đốc Ngân hàng: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân Thống đốc Ngân hàng: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân
Đây là một trong những nhiệm vụ được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng nêu ra cho ngành ngân hàng trong thời gian tới.
Chân dung nữ Thống đốc trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Chân dung nữ Thống đốc trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Thống đốc Ngân hàng giải thích việc Việt Nam vào danh sách giám sát của Mỹ Thống đốc Ngân hàng giải thích việc Việt Nam vào danh sách giám sát của Mỹ
Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, trong báo cáo của phía Mỹ không có quốc gia nào trong danh sách thực hiện thao túng tiền tệ.
Thống đốc yêu cầu tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động của các ngân hàng Thống đốc yêu cầu tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động của các ngân hàng
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, kịp thời phát ...
Xem phiên bản mobile