Bộ GD-ĐT đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét kỹ ngữ liệu, ngôn ngữ SGK lớp 6 mới Bộ GD-ĐT đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét kỹ ngữ liệu, ngôn ngữ SGK lớp 6 mới
Bộ GD-ĐT yêu cầu bên cạnh tính tinh giản, kế thừa, các thành viên khi thẩm định cần xem xét kỹ về ngữ liệu, ngôn ngữ của từng bản mẫu SGK.
Cần chặt chẽ hơn quy trình biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa Cần chặt chẽ hơn quy trình biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa
Bộ GD&ĐT đã đưa ra một quy trình chặt chẽ về biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa (SGK) rất chặt chẽ. Tuy nhiên, lỗi "sạn" trong SGK tiếng Việt lớp 1 Cánh ...
Đã có 43 bản mẫu sách giáo khoa lớp 6 Đã có 43 bản mẫu sách giáo khoa lớp 6
Chuẩn bị cho triển khai chương trình trong năm học 2021-2022, thời gian qua, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đã tiến hành thẩm định sách giáo khoa lớp 2 và lớp ...
38 bản thảo SGK lớp 1 mới đạt yêu cầu chờ Bộ trưởng phê duyệt 38 bản thảo SGK lớp 1 mới đạt yêu cầu chờ Bộ trưởng phê duyệt
Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT) đã thông tin về kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1 mới áp dụng từ năm học 2020-2021 sau cả ...
Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định sách giáo khoa lớp 1 Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định sách giáo khoa lớp 1
Năm bộ sách của ba nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm TP HCM đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định. 
Xem phiên bản mobile