Cầu suy yếu vì Covid-19, tăng trưởng tín dụng 2020 dự kiến đạt 11% Cầu suy yếu vì Covid-19, tăng trưởng tín dụng 2020 dự kiến đạt 11%
Theo công bố của ngân hàng nhà nước, tín dụng của năm 2020 dự kiến có thể thể tăng 10,5 - 11%. Cầu tín dụng suy yếu trong 2 quý đầu năm do ảnh hưởng ...
Tín dụng năm 2020 có thể tăng hơn 9% Tín dụng năm 2020 có thể tăng hơn 9%
Trong điều kiện kiểm soát tốt dịch bệnh, đặc biệt là hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp tích cực như hiện nay, dư nợ tín dụng năm 2020 có thể tăng ...
Tín dụng tăng trưởng 8,4% Tín dụng tăng trưởng 8,4%
Tính đến ngày 20/9/2019, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế tăng 8,4% (cùng kỳ năm 2018 tăng 9,52%).
Ngân hàng Nhà nước: Tín dụng tăng trưởng 5,75% Ngân hàng Nhà nước: Tín dụng tăng trưởng 5,75%
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 10/6/2019, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tăng 5,75% so với cuối năm 2018, chưa bằng nửa kế hoạch năm đề ra.
Xem phiên bản mobile