Quy trình 6Đ khi bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Quy trình 6Đ khi bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri thực hiện "quy trình 6Đ" để bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trình tự bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại phòng bỏ phiếu Trình tự bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại phòng bỏ phiếu
Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Quy trình bầu cử 500 đại biểu Quốc hội khóa XV Quy trình bầu cử 500 đại biểu Quốc hội khóa XV
Quốc hội khóa XV dự kiến gồm 500 đại biểu được cử tri bầu ra vào ngày 23/5/2021. Danh sách trúng cử được công bố chậm nhất ngày 12/6/2021.
Bầu cử Mỹ: Quy trình kiểm phiếu năm nay sẽ diễn ra như thế nào? Bầu cử Mỹ: Quy trình kiểm phiếu năm nay sẽ diễn ra như thế nào?
Ngày cuối cùng để bỏ phiếu bầu cử năm 2020 tại Mỹ là ngày 3/11. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phiếu bầu năm nay có thể sẽ không được kiểm hết sau mốc này ...
Xem phiên bản mobile