PVCoating tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 PVCoating tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVCoating, mã chứng khoán: PVB) vừa tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.
PVCoating: Nỗ lực phát triển thị trường, ổn định thu nhập cho NLĐ PVCoating: Nỗ lực phát triển thị trường, ổn định thu nhập cho NLĐ
PVCoating nỗ lực tìm kiếm, phát triển thị trường, mở rộng dịch vụ, đảm bảo công ăn việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động.
Xem phiên bản mobile