Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng: Công tác phòng, chống dịch thành công hay thất bại đều từ cơ sở Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng: Công tác phòng, chống dịch thành công hay thất bại đều từ cơ sở
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục tuyên truyền vận động người dân đồng thuận cho con em mình tiêm vắc xin phòng COVID-19.
Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký ban hành Văn bản số 2846/UBND-KGVX đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Xem phiên bản mobile