Giám đốc Sở TN&MT Bắc Giang được bầu bổ sung làm Uỷ viên UBND tỉnh Giám đốc Sở TN&MT Bắc Giang được bầu bổ sung làm Uỷ viên UBND tỉnh
Ông Bùi Quang Huy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang được bầu bổ sung làm Uỷ viên UBND tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Bùi Quang Huy được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang Ông Bùi Quang Huy được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang
Ông Bùi Quang Huy, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang kể từ ngày 1/1/2022.
Bắc Giang: Dồn lực thi công, sớm đưa các dự án trọng điểm vào khai thác Bắc Giang: Dồn lực thi công, sớm đưa các dự án trọng điểm vào khai thác
Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang triển khai thực hiện hàng loạt dự án lớn, trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển KT-XH.
Xem phiên bản mobile