Đề nghị xây dựng Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn Đề nghị xây dựng Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn
 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn. 
Bộ tiêu chí nông thôn mới và những mặt trái Bộ tiêu chí nông thôn mới và những mặt trái
Bộ tiêu chí nông thôn mới là cơ sở phân cấp, trao quyền và giao trách nhiệm cụ thể cho từng Bộ, ngành phụ trách từng nhóm tiêu chí, tạo ra cơ chế ràng buộc ...
Đảo Cù Lao Chàm thực sự đã khô kiệt nước ngọt Đảo Cù Lao Chàm thực sự đã khô kiệt nước ngọt
Thiếu nước ngọt trên đảo Cù Lao Chàm, Hội An (Quảng Nam) đã khiến cho hàng ngàn người dân rơi vào tình cảnh khó khăn, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn.
Tổng cục Thủy lợi có thêm 1 cơ quan trực thuộc Tổng cục Thủy lợi có thêm 1 cơ quan trực thuộc
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 24/2019/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 3/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và ...
Xem phiên bản mobile