quang nam thu hut dau tu vao nong nghiep chua tuong xung voi tiem nang Quảng Nam: Thu hút đầu tư vào nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng
Tại Quảng Nam, các nhà đầu tư quy mô lớn đang dần chuyển hướng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Các HTX cũng đã bước đầu tổ chức chuỗi liên kết với người dân ...
kon tum la o nong mo lam nong nghiep cong nghe cao Kon Tum: Lão nông mơ làm nông nghiệp công nghệ cao
Chọn vùng sỏi đá để phát triển kinh tế, ông Nguyễn Khắc Phương (Đăk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum) rất tâm đắc với việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.
chia khoa vang dua nong dan vao chuoi lien ket san xuat nong nghiep ‘Chìa khóa vàng’ đưa nông dân vào chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp
Công nghệ cao là chìa khóa duy nhất để giải bài toán đầu tư vào nông nghiệp và đưa người nông dân vào chuỗi liên kết sản xuất bền vững, hướng tới xuất khẩu.
Xem phiên bản mobile