Hà Nội xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ cấp bách cần quyết liệt thực hiện Hà Nội xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ cấp bách cần quyết liệt thực hiện
TTTĐ - Hà Nội xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ưu tiên hàng đầu, cần tập trung thực hiện quyết liệt, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.
Quảng Nam: Triển khai hàng loạt biện pháp cấp bách ứng phó dịch bệnh Covid-19 Quảng Nam: Triển khai hàng loạt biện pháp cấp bách ứng phó dịch bệnh Covid-19 1
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa chỉ đạo thực hiện hàng loạt biện pháp cấp bách ứng phó dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn 2 Triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn 2
Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức họp đánh giá kết quả và triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2.
Xem phiên bản mobile